Jaunākās aktualitātes

NEWSKIT_APRīLIS

10

Autobusu kustības saraksts 18. aprīlim!

AUTOBUSI 18.aprīlī (pirmssvētku dienā) No...

NEWSKIT_MARTS

11

Jauniešu darbs vasaras brīvlaikā

22. MARTĀ TIKS UZSĀKTA PIETEIKŠANĀS...

NEWSKIT_FEBRUāRIS

03

Pirmklasnieku brīvlaiks

No 4. līdz 8.februārim...

NEWSKIT_FEBRUāRIS

03

Par dzeramo ūdeni

...

Autobusi 5.oktobrī...

Autobusi

5.oktobrī –

Skolotāju dienā

Uz skolu - kā parasti

..................................................

Uz mājām (no vidusskolas):

pl.12.25 = 2 autobusi(nr.1 un nr.2) – brauc

                                   1.abcd, 2.abcd, 4.ac

pl.13.20 = 4 autobusi (nr.1 – 1 autobuss,

                                   nr.2 – 3 autobusi)

pl.15.00 = 1 autobuss (nr.2)

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase