Jaunākās aktualitātes

NEWSKIT_APRīLIS

10

Autobusu kustības saraksts 18. aprīlim!

AUTOBUSI 18.aprīlī (pirmssvētku dienā) No...

NEWSKIT_MARTS

11

Jauniešu darbs vasaras brīvlaikā

22. MARTĀ TIKS UZSĀKTA PIETEIKŠANĀS...

NEWSKIT_FEBRUāRIS

03

Pirmklasnieku brīvlaiks

No 4. līdz 8.februārim...

NEWSKIT_FEBRUāRIS

03

Par dzeramo ūdeni

...

Par dzeramo ūdeni

     Pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar skolas ēdināšanas firmu SIA Baltic Restaurants Latvia, ēdinātājiem jānodrošina skolā kvalitatīva un nekaitīga dzeramā ūdens pieejamība bez maksas. Skolas ēdnīcā ir uzstādīta Sparkling Spring iekārta ar filtru, no kuras bez ierobežojuma var iegūt dzeramo ūdeni. Ēdinātāji piedāvā padzerties uz vietas, izmantojot stikla glāzes, tomēr, rūpējoties par dabas resursu saprātīgu izmantošanu, 

aicinām vecākus  iegādāties ūdens dzeramās pudeles, kurās var uzpildīt ūdeni atkārtoti.

Sākot ar 2018./2019.m.g. II semestri Venden dzeramais ūdens, kurš tika apmaksāts no skolas budžeta, vairs netiks iegādāts.

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase