Jaunākās aktualitātes

NEWSKIT_MAIJS

20

Mārupes pamatskola aicina uz salidojumu

Mārupes pamatskola svin savu 70...

NEWSKIT_MAIJS

03

7. maijā sākas pieteikšanās vasaras nometnēm

7.MAIJĀ SĀKAS PIETEIKŠANĀS MĀRUPES NOVADA...

NEWSKIT_MAIJS

03

Māmiņdienas koncerti

NEWSKIT_MAIJS

02

Māmiņdienas koncerts

Par dzeramo ūdeni

     Pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar skolas ēdināšanas firmu SIA Baltic Restaurants Latvia, ēdinātājiem jānodrošina skolā kvalitatīva un nekaitīga dzeramā ūdens pieejamība bez maksas. Skolas ēdnīcā ir uzstādīta Sparkling Spring iekārta ar filtru, no kuras bez ierobežojuma var iegūt dzeramo ūdeni. Ēdinātāji piedāvā padzerties uz vietas, izmantojot stikla glāzes, tomēr, rūpējoties par dabas resursu saprātīgu izmantošanu, 

aicinām vecākus  iegādāties ūdens dzeramās pudeles, kurās var uzpildīt ūdeni atkārtoti.

Sākot ar 2018./2019.m.g. II semestri Venden dzeramais ūdens, kurš tika apmaksāts no skolas budžeta, vairs netiks iegādāts.

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase