Jaunākās aktualitātes

NEWSKIT_OKTOBRIS

05

Meklējam kolēģi

NEWSKIT_JūLIJS

03

Par darbu vasaras periodā

Informējam, ka laika periodā no...

Par dalību pedagogu streikā

Mārupes pamatskola atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizēto izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku no š.g. 24. aprīļa līdz 26.aprīlim, tāpēc darbinieki, kuri piedalās streikā, darba pienākumus šajā laikā neveiks, lai panāktu 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu vienošanās izpildi un pieprasītu valdību uzņemties atbildību par lemto, pieņemot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas apstiprinātu: 1) pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un nodrošinātu tam nepieciešamo finansējumu; 2) darba slodzes sabalansēšanu visiem pedagogiem no 2023. gada. 

Streikā izteikuši gatavību piedalīties 77 Mārupes pamatskolas darbinieki (no tiem 18 pirmsskolas darbinieki). Ņemot vērā iepriekš minēto, šajā laikā būs ievērojamas izmaiņas mācību procesā, par kurām ziņos grupu skolotāji/ klašu audzinātāji. Lūgums būt saprotošiem!

Papildu informācijai: LIZDA streika prasību pamatojuma izklāsts

IMG-20230412-WA0002

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase