2018./2019. māc. g.

Oktobris:

31.10.018. - 2.b un 2.c kl. dodas uz projekta "Sporto visa klase!" atklāšanu / A.Kokorevičs, D.Ozoliņa, I.Bite, I.Damula

19.10.2018. - rudens ekskursija 2.klasēm / L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

18.10.2018. - 7.-9.kl. skolēnu ekskursija pa Mārupes novada uzņēmuiem

17.10.2018. - 5.klašu rudens ekskursija / K.Purviņš, K.Butnāre

16.10.2018. - 6.a un 7.a klases rudens ekskursija / J.Kagane, V.Ziediņa

15.10.2018., 13.00 - teātra "Tims" izrāde "Šreks un ēzelītis dejā lec" / J.Kagane

15.10.018. - 1.klašu rudens ekskursija / A.Mellakaula, R.Lēnerte, A.Grinberga

11.,12.10.2018. - fotografēšanās / J.Kagane

10.10.2018. - 8.klašu rudenīgais pārgājiens / S.Jakubovska, D.Krieviņa 

09.10.2018. - 5.b klases vecāku sapulce / K.Purviņš

05.10.2018. - Skolotāju dienas pasākums / L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

 

Septembris:

28.09.2018. - Zinātnieku nakts 2018 / D.Krieviņa, S.Nastaja, I.Sīle

25.09.2018. - 2.klašu ekskursija uz Gaismas pili un Dzelzceļa muzeju / L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

21.09.2018. - Sporta un Olimpiskā diena 2018 / A.Kokorevičs, D.Ozoliņa

Dzejas dienas / M.Zeiļuka

06.09.018. - iniciatīvas "Latvijas skolas soma" atklāšanas pasākums

03.09.018., pulkst. 9.00 - Zinību dienas svinīgā līnija / skolas vadība

Augusts:

30.08.2018., 18.00 - vecāku sapulce 3.c klasei / A.Bērziņa

28.08.2018., 18.00 - vecāku sapulces 2.klasēm / L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

27.-29.08.2018. adaptācijas dienas pirmklasniekiem / A.Freimane, R.Lēnerte, A.Grīnberga

 

2017./2018.m.g.

Jūnijs:

Izlaidums 9.klases skolēniem 15.06.2018./K.Pore

Izlaidums bērndārzniekiem

Maijs:

Olimpiāžu laureātu balvas diena - 29.05.2018.

Pēdējais mācību zvans 9.klasei - 18.05.2018./K.Pore, M.Pujate

Olimpiāžu laureātu godināšana - 17.05.2018., 17.00/S.Sakoviča

Māmiņdienas koncerts 1.,3.kl. - 11.05.2018., 17.00/I.Ančupāne, L.Rumbeniece, O.Tumulāne

Māmiņdienas koncerts 2.,4.kl. - 10.05.2018., 17.30/I.Ančupāne, L.Rumbeniece, O.Tumulāne

Māmiņdienas koncerts 5.-9.kl. - 10.05.2018., 16.00/I.Ančupāne, L.Rumbeniece, O.Tumulāne

Baltā galdauta svētki pēc 7.stundas - 03.04.2018., 15.00/ K.Karimovs, J.Kagane

Ē.Baloža izrāde "Ķiplociņš kosmosā" - 03.05.2018., 13.30/J.Kagane

Aprīlis:

Lielā talka - 28.04.2018.

Pavasara tirdziņš - 27.04.2018./Skolas padome

OECD pētījums - 20.04.2018.

Pamatskolēniem lekcijas par seksuālo attīstību - 20.04.2018.

Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate - 20.04.2018./S.Strazdiņa

Mārupes novada sākumskolu kombinētā olimpiāde - 18.04.2018./A.Freimane

Projekta dienas ietvaros ekskursijā uz uzņēmumu dodas 7.-9.klases - 17.04.2018.

Projekta dienas ietvaros ekskursijā uz uzņēmumu dodas 5.,6.klases - 16.04.2018.

Deju kolektīvu "Apodzēni" koncerts vecākiem - 13.04.2018./S.Strazdiņa

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība - 04.2018.

PoPiela 2018 - 12.04.2018./K.Karimovs, Skolēnu padome

Teātra "Tims" izrāde "Vilks, kurš rija grāmatas" 10.04.2018.,12.20/J.Kagane

Marts:

Lieldienu pasākums - 28.03.2018.

Matemātikas konkurss "Ķengurs" 2.-9.kl. skolēniem - 23.03.2018.

4.koncerts muzikālā projekta "Mūzika Tev!" ietvaros LATVIJAS SIMTGADI GAIDOT - VALTA PŪCES SŪNU CIEMA ZĒNI 1.klasēm 21.03.2018.,14.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

Pavasara brīvlaiks skolēniem 12.-16.03.2018.

Projektu dienas pamatskolā - 08.,09.03.2018.

Sākumskolas olimpiāde - 06.03.2018.

"Teātris un es" 06.03.2018./J.Kagane

Veselības veicināšanas projekta lekcijas "Atkarības" 5.-9.klasei - 06.03.2018.

Izstāde "Dāvana Latvijai" sākot no 05.03.2018.

Veselības veicināšanas projekta lekcijas "Smēķēšana" 1.-4.klasēm - 05.,07.03.2018.

"Krustiņu - nullīšu čempionāts 5.-9.kl." - 02.03.2018.,6.-8.st./K.Karimovs

Februāris:

Dabaszinību konkurss "Sajūtu laboratorija" - 28.02.2018.,5.,6.st./D.Krieviņa

9.klases brauciens uz izstādi "Skola 2018" - 23.02.2018./K.Pore

Mazā teātra ciemošanās RIMS ar teātra izrādi "Kaķīša dzirnaviņas" - 19.02.2018., 12.00/I.Sīle

Pierīgas matemātikas olimpiāde - 16.02.2018./J.Kagane, K.Karimovs, A.Andruce

9.klase dodas uz praktiskajām nodarbībām RTU - 16.02.2018./K.Pore

Valentīndienas balle - 15.02.2018./K.Karimovs, Skolēnu padome

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" - 13.02.2018./K.Pore

Papildbrīvlaiks pirmklasniekiem 05.-09.02.2018.

Ābeču svētki pirmklasniekiem, iepriekš sagatavojot priekšnesumu "Esmu apguvis Ābeci" 02.02.2018., 1.,2.st./I.Ančupāne, L.Rumbeniece, O.Tumulāne, I.Bite, L.Austriņa, S.Liepiņa 

Janvāris:

2.,3. klašu un 4.-6.klašu dejotāju, un 5.-9.klašu koristu brauciens uz Ķekavas novada Sociālo aprūpes centru 29.01.2018./S.Strazdiņa, J.Kagane, K.Pore

Angļu valodas alternatīvā olimpiāde “Edelweiss” 3.-6.klasei 24.01.2018. Mārupes vsk./dalībnieki: 3.b kl. Adrians Krašauskis-Krauze 1.vieta 3.-4.klašu grupā; 4.a kl. Jēkabs Jurgensons - Atzinība; 5. a kl. Sabīne Greisa Rozīte - Atzinība un 6.kl. Laura Demi Šulberga - Atzinība; sk. K.Butnāre, K.Ozoliņa-Lase

Cirka izrāde 23.01.2018., 12.00/tiem, kas vēlas...

APU diena 23.01.2018./visa skola

Informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr(a)s 2.kārta 20.01.2018./ 5.a kl. Sabīne Greisa Rozīte 5-6.klašu grupā 3.vieta, sk. J.Miklašonoka

3.koncerts muzikālā projekta "Mūzika Tev!" ietvaros CIRKA ZIRDZIŅA STĀSTS 1.klasēm 17.01.2018.,14.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

Pierīgas novadu mācību olimpiāde 17.01.2018.

Džimbas skolas nodarbības pirmklasniekiem par drošību sākot ar 16.01.2018./L.Austriņa, I.Bite, S.Liepiņa, S.Vārpa

Skolu vadītāju komandu mācības Jaunogres vsk. par kompetenču pieeju mācību saturā 12.01.2018./S.Sakoviča, S.Jakubovska, D.Kravale

Skolēnu padomes ballīte Lielupes pamatskolā 12.01.2018./K.Karimovs

Decembris:

Pierīgas skolu skolotāju satikšanās un interaktīvo mācību materiālu veidošana mūsu skolā 28.12.2018./M.Rābante, D.Krieviņa

Skolēnu padomes nakts skolā 28.12.2017./S.Sakoviča

Liecību izsniegšana 22.12.2017. 

Ziemassvētku koncerts 3.,4.klasēm 21.12.2017./J.Kagane, K.Karimovs, A.Andruce

Ziemassvētku koncerts 1.,2.klasēm 20.12.2017./J.Kagane, K.Karimovs, A.Andruce

Ziemassvētku koncerts 5.-9.klasēm 19.12.2017./J.Kagane, K.Karimovs, A.Andruce

Vides radošās darbnīcas Tērvetes dabas parkā "Ziemassvētku smaržu, krāsu un sajūtu varā" 1.klasniekiem 19.12.2017./L.Austriņa, I.Bite, S.Liepiņa

Labo darbu diena 15.12.2017.

Ē.Baloža izrāde "Ziemeļos pie vecīša" 13.12.2017., 13.30/J.Kagane

Pulciņa "Pētāmais objekts" dalībnieku brauciens uz bērnu namu un Slokas dzīvnieku patversmi 12.12.2017./M.Rābante, D.Krieviņa

2.a klases ekskursija uz lidostu un Latvijas pastu 08.12.2017./I.Sīle

2.koncerts muzikālā projekta "Mūzika Tev!" ietvaros ALISE MŪZIKAS ZEMĒ 1.klasēm 06.12.2017.,14.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

Lekcija "Psiholoģiskais terors" 7.-9.klasēm 05.12.2017.

Lekcija "Psiholoģiskais terors" 5.,6.klasēm 04.12.2017.

Novembris:

5.-9.klašu matemātikas olimpiāde 1.-3.stundas laikā 29.11.2017./ J.kagane, K.Karimovs, A.Andruce

Pierīgas reģionālās apvienības vizuālās mākslas olimpiāde "Mākslinieki" 24.11.2017., Jaunmārupes p.-sk./ 6.-7.klašu grupā 3 vieta Lindai Pujātei, sk. M. Matīsa

Latvijas dzimšanas dienas koncerts 5.-9. klasēm 17.11.2017. 4.stundas laikā /K.Butnāre, A.Mellakaula, R.Lēnerte, S.Strazdiņa

Latvijas dzimšanas dienas koncerts 2.,4. klasēm 17.11.2017. 3.stundas laikā /K.Butnāre, A.Mellakaula, R.Lēnerte, S.Strazdiņa

Latvijas dzimšanas dienas koncerts 1.,3. klasēm 17.11.2017. 2.stundas laikā /K.Butnāre, A.Mellakaula, R.Lēnerte, S.Strazdiņa

Viktorīna pamatskolas klasēm "Latvijas vēsture" 15.11.2017. 5.,6.st.

Gaismas ceļš 1.septembra laukumā 10.11.2017., 17.00

9.klase piedalās piemiņas brīdī  10.11.2017.

1.b un 1.c klases vecāku sapulces - 09.11.2017., 18.00/I.Bite, I.Damula

9.klases ekskursija uz Stūra māju 09.11.2017.

Lekcijas "Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana" 7.-9.klasēm 08.11.2017.

Lekcijas "Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana" 6.klasēm 07.11.2017.

Lekcija "Seksuālās un reproduktīvās  veselības veicināšana" 5.klasēm 06.11.2017.

"Teātris un es" izrāde "Burunduka TV šovs" 02.11.2017./J.Kagane

Skolēnu padomes draudzības brauciens uz Vaivaru pamatskolu 01.11.2017./K.Karimovs, SP

APU diena 01.11.2017./visa skola

1.koncerts muzikālā projekta "Mūzika Tev!" ietvaros PRINCESE UN PAZUDUŠAIS PĒRTIĶIS 1.klasēm 01.11.2017.,14.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula, S.Liepiņa

Oktobris:

Lekcijas "Veselīga uztura piramīda" 6.klasēm 31.10.2017. 5.,6.st.

Lekcijas "Veselīga uztura piramīda" 5. klasēm 31.10.2017. 3.,4.st.

Lekcijas "Veselīga uztura piramīda" 7.-9.klasēm 31.10.2017. 1.,2.st.

5.a un 6.a kl. rudens ekskursija 30.10.2017./J.Kagane, V.Ziediņa

SKOLAS PADOMES sēde 24.10.2017./S.Sakoviča

Veselības veicināšanas nometne Mārupes pamatskolā 23.-27.10.2017./I.Damula, K.Pore, I.Sīle, K.Jansone

8. un 9.kl. rudens ekskursija 20.10.2017./K.Pore, M.Pujate

7.b klases vecāku sapulce 19.10.2017./S.Jakubovska

Bēgšana brīvlaikā 19.10.2017. / visa skola

Lekcija 6.klašu meitenēm 18.10.2017.

7.a klases ekskursija pie vietējā mājražotāja projekta "Pielaiko profesiju" ietvaros 17.10.2017./D.Krieviņa

5.b un 7.b kl. iekaro Ozolkalna Supervāveres 17.10.2017./A.Andruce, S.Jakubovska

Karjeras nedēļas aktivitātes "Pielaiko profesiju!" 16.-20.10.2017./V.Ziediņa

Lekcijas "Mūsdienu tehnoloģijas" 3.,4.klasēm 12.10.2017.

Lekcijas "Mūsdienu tehnoloģijas" 1.,2.klasēm 11.10.2017.

Fotografēšanās 11.10.2017./J.Kagane

Lekcijas "Mūsdienu tehnoloģijas" 7.-9.klasēm 10.10.2017.

Teātra “Tims” izrāde “Notikumi virtuvē”, (var nākt tie, kas tiešām vēlas) /10.10.2017., 12.20/J.Kagane

Lekcijas "Mūsdienu tehnoloģijas" 5.,6.klasēm 09.10.2017.

Skolotāju dienas pasākums "Gada pedagogs" Mārupes novada Domē 06.10.2017.,19.00/M.Miķelsone, S.Nastaja, V.Ziediņa, I.Magiča

4.klašu ekskursija uz Ventspili 05.10.2017./R.Lēnerte, A.Mellakaula, K.Butnāre

Dzejas dienu pasākums pamatskolēniem 04.10.2017./M.Pujate, M.Miķelsone, S.Zariņa

5.a klases ekskursija uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju 04.10.2017./J.Kagane, K.Karimovs

1.klašu ekskursija uz Tērvetes dabas parku projekta "Mammadaba" ietvaros 04.10.2017./L.Austriņa, I.Bite, S.Liepiņa, S.Jakubovska, T.Trušele, G.Pēlmane

7.a un 6.b klases ekskursija pa Valmieru un uz "Rakšiem" 03.10.2017./M.Miķelsone, D.Krieviņa

APU diena 03.10.2017./visa skola

Skolotāju dienas pasākums 02.10.2017., 3.st./J.Kagane, R.Lēnerte, A.Mellakaula

Septembris:

"Zinātnieku nakts 2017" 29.09.2017./D.Krieviņa

9.klases vecāku sapulce 28.09.2017., 18.30/K.Pore

Futbola diena 2.-4.klašu komandām Mārupes vidusskolā 28.09.2017.,10.00/A.Kokorevičs

Iluzionistu ciemošanās 28.09.2017.,9.30 un 10.20/J.Kagane

Sacensības 26.09.2017./A.Kokorevičs

Sporta un "Olimpiskā diena 2017" 22.09.2017./K.Jansone, A.Kokorevičs

2.a un 2.c klases ekskursija uz ZINOO Cēsīs 19.09.2017./I.Sīle, A.Bērziņa

2.b klases aktīvā atpūta kopā ar vecākiem JIP "Mārupīte" 17.09.2017./S.Nastaja

3.klašu aizraujošā ekskursija uz "ABpark" 15.09.2017./I.Ančupāne, O.Tumulāne, L.Rumbeniece

Robotikas pulciņa prezentācijas pirmklasniekiem - 07.09.2017., 1.-3.st.

6.klases izbauda Meža dienu - 06.09.2017./S.Nastaja

5.a klases vecāku sapulce 04.09.2017.,18.00/J.Kagane

APU diena 04.09.2017., 1.-5.st./visa skola

Zinību dienas svinīgā līnija 01.09.2017., 9.00/Skolas vadība

Augusts:

Vecāku sapulces 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 2.c klasēm 30.08.2017.,18.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula, K.Caturova, S.Nastaja, A.Bērziņa

Adaptācijas dienas topošajiem pirmklasniekiem 28.-30.08., 9.00-12.00/L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

 

 2016./2017.m.g.

Jūnijs:

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens pa Latgales skolām - 15.,16.06.2017./D.Kravale, A.Kokorevičs

9.klases absolventu divu dienu ekskursija pa Liepāju - 09.10.06.2017./J.Kagane

9.klases izlaidums - 08.06.2017.,16.00/J.Kagane

Maijs:

4.b klases pasākums pie  dabas- 31.05.2017.,16.00/I.Bite

4.a klases pasākums "Zirgzandalēs" - 31.05.2017., 16.00-19.00/I.Damula

6.a klases aktīvās atpūtas brauciens uz Valmieru - 30.,31.05.2017./S.Jakubovska, S.Sakoviča

Sporta diena - 29.05.2017., 8.15-12.35/A.Kokorevičs, K.Jansone

Mārupes novada bērnu svētki "Ar vasaru saujā" - 28.05.2017./J.Kagane, S.Sakoviča, S.Strazdiņa

Visas skolas klases vakars - 25.05.2017./Skolēnu padome

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce - 23.05.2017.,18.00/S.Sakoviča, L.Austriņa, I.Bite, I.Damula

4.klašu ekskursija uz piedzīvojumu parku "Avārijas brigāde" - 22.05.2017./I.Bite, I.Damula, T.Trušele

Svinīgā pieņemšana - olimpiāžu un konkursu laureātu sumināšana 19.05.2017.,17.00/S.Sakoviča, S.Jakubovska

1.a un 1.c klases ekskursija uz Lielvārdi - 17.05.2017./I.Sīle, G.Gaiduka

Mātes dienas koncerts 1.-2.klasēm - 12.05.2017, 16.30/I.Bite, I.Damula

Mātes dienas koncerts 3.-9.klasēm - 12.05.2017., 18.00/I.Bite, I.Damula

4.klašu vecāku sapulce - 09.05.2017.,18.00/Skolas vadība, I,Bite, I.Damula

2.a un 2.c klases ekskursija uz Ventspili - 09.05.2017./I.Ančupāne, L.Austriņa

2.b klases ekkursija uz Saulkrastiem - 08.05.2017./O.Tumulāne

Vecāku nedēļa 08.-12.05.2017.

Pēdējais mācību zvans 9.klasei - 11.05.2017./J.Kagane

Aprīlis:

Tautas deju skate Mālpilī - 28.04.2017./S.Strazdiņa, I pakāpes diplomi visiem trijiem deju kolektīviem

Starptautiskās matemātikas olimpiādes "Ķengurs" izcilāko dalībnieku apbalvošana - 28.04.2017.

Futbola turnīrs "Aprīļa kauss" 24.-28.04.2017.

"Lielā talka" - 22.04.2017.

"Kolhoznieku ballīte vecākiem un skolotājiem" - 21.04.2017., plkst. 19.30/S.Sakoviča, S.Nastaja

Ekspedīcija uz mežu projekta "Mammadaba" ietvaros 1.b kl. - 27.04.2017./S.Nastaja, I.Jātniece

Olimpiāde 2.klasēm "Prāta banka" - 20.04.2017./A.Freimane, K.Pore, I.Sīle

Ekspedīcija uz mežu projekta "Mammadaba" ietvaros 4.klasēm - 20.04.2017./I.Bite, I.Damula, T.Trušele

Sākumskolas kombinētā olimpiāde Jaunmārupes pamatskolā 1.-3.kl. skolēniem - 18.04.2017./

Sociālo zinātņu jomas diena - 18.04.2017./S.Jakubovska, O.Voronova, E.Neilands

Lieldienu tirdziņš - 13.04.2017.,13.30

Siguldas simfoniskā orķestra vieskoncerts - 13.04.2017.

Lieldienu aktivitāte "Kas meklē, tas atrod!" - 12.04.2017./A.Freimane, R.Lēnerte, I.Ančupāne

Pierīgas novadu apvienības latviešu valdas olimpiāde 4.klasēm - 11.04.2017.,Saulkrastos/I.Bite - Pēteris Pūpols 4.b - dalība, I.Damula - S. G. Rozīte 4.a - 3.vieta 

Lieldienu stafetes sporta stundās 10.-13.04.2017./A.Kokorevičs, K.Jansone

Dabaszinātņu nedēļa sākumskolā 04.-11.04.2017./I.Sīle, G.Gaiduka

Olimpiāde "Atjautības diena"  starptautiskajā skolā "Ekziperī" - 06.04.2017./S.Nastaja, I.Sīle, G.Gaiduka, A.Lēmane (N.Kopeika 1.a, V.Vestfāls 1.b, R.Rudzīte 1.c, R.Krūklis 1.d - 1.vieta 1.kl. grupā)

Ciemos Mobilais zināšanu ekspresis par ES - 05.04.2017. /J.Kagane

Tikšanās pamatskolēniem ar Kašeru, Leldi Lietavieti un  - 05.04.2017.

Matemātikas olimpiādes "Tik vai ... Cik?" 4.kārta Mārupes vidusskolā- 04.04.2017./I.Bite, I.Damula (S.G. Rozīte, A.Tidriķis)

Marts:

POPiela - 30.03.2017., 1.-3.kl. 15.00; 4.-9.kl. 16.30/Skolēnu padome

Atvērto durvju diena Mārupes vidusskolā 9.klasei - 27.03.2017./J.Kagane

Filmas "Melānijas hronika" skatīšanās pamatskolēniem - 24.03.2017.

Starptautiskā matemātikas olimpiāde "Ķengurs" 2.-9.kl. - 23.03.2017./J.Kagane, A.Freimane

Angļu valodas olimpiāde - 23.03.2017./K.Ozoliņa-Lase / S.G.Rozīte (4.a) 3.vieta

Tolerances un iecietības nedēļa 20.-24.03.2017./K.Caturova, A.Jēgere

Pieredzes apmaiņas braucienā ciemiņi no Zaķumuižas pamatskolas - 13.03.2017./Skolas vadība

Basketbola turnīrs pamatskolēniem - 09.,10.03.2017./A.Kokorevičs, I.Jātniece

Sākumskolas kombinētā olimpiāde - 09.03.2017./A.Freimane, R.Lēnerte

4.koncertlektorijs 4.klasēm - 08.03.2017./I.Bite, I.Damula

Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē!" Rīgas atklātā kārta - 06.03.2017./D.Krieviņa, M.Rābante, S.Nastaja (V.Vestfāls, T.E.Stalīdzāns 1.vieta + skatītāju simpātijas balva) , I.Damula

Leļļu teātra izrāde par pīlēnu sākumskolēniem - 06.03.2017., 13.00/J.Kagane

Vizuālās mākslas olimpiāde - 02.03.2017./M.Matīsa, A.Dzirkale

Mākslas jomu diena - 02.03.2017./M.Matīsa, A.Dzirkale, M.Pujate

Sporta sacensības - 01.03.2017./A.Kokorevičs

Februāris:

Sacensības vieglatlētikas trīscīņā - 28.02.2017./A.Kokorevičs

Matemātikas pēcpusdiena sākumskolēniem - 28.02.2017./I.Ančupāne, L.Austriņa, O.

Izstādes "Skola 2017" apmeklējums 9.klasei - 24.02.2017./J.Kagane, 9.klase

Džudo paraugdemonstrējumi - 24.02.2017.

Tiltu būvniecības konkurss 1.-9.kl. sadarbībā ar RTU 20.-24.02.2017., apbalvošana 28.02.2017.

Konkursa "Papīra tilti" svinīgā atklāšana 2.,3.stundā - 20.02.2017.

Valentīndienas balle 4.-9.kl. skolēniem - 17.02.2017., plkst.15.30/Skolēnu padome

Komēdijizrāde bērniem "Toms pret Superpelēm" - 17.02.2017., plkst.13.00/J.Kagane

Pierīgas jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē-2017" - 13.02.2017.,Jaunmārupes p.-sk./S.Nastaja (V.Vestfāls, T.E.Stalīdzāns 1.vieta 1.-4.kl.grupā)

Valentīndienas balle 1.-3.kl. skolēniem - 10.02.2017., plkst.15.00/Skolēnu padome

Pašvaldības policistu lekcijas pamatskolēniem: 8.klasei 8.februārī 4.st., 9.klasei 9.februārī 6.st., 7.klasei 10.februārī 7.st./J.Kagane

Tikšanās ar mākslinieku Ritumu Ivanovu 4.a kl. - 03.02.2017./I.Damula, (R.Stuncens)

Ekskursija uz SIA "Getliņi EKO" 1.c, 1.d kl. - 03.02.2017./S.Nastaja, A.Lēmane, T.Trušele, I.Jātniece

Ekskursija uz SIA "Getliņi EKO" 1.a, 1.c kl. - 01.02.2017./I.Sīle, G.Gaiduka, Z.Grīviņa

 

Janvāris:

Projektu nedēļa - 30.01.-03.02.2017.

Valodu diena pamatskolēniem - 27.01.2017./M.Rābante

Angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" Mārupes vsk. - 25.01.2017./K.Butnāre, K.Ozoliņa-Lase / S.G.Rozīte (4.a) 3.vieta

3.koncertlektorijs - 18.01.2017., pēc 5.st./I.Bite, I.Damula

Atklātā stunda mūzikā mūzikas pedagogiem - 17.01.2017./4.a kl. K.Pore

Iepazīšanās ar LEGO ROBOTIKU sākumskolas skolēniem - 16.-18.01.2017.

Ziemas prieki "Riekstukalnā" 2.a un 2.c klasei - 16.01.2017. pēc st./I.Ančupāne, I.Jātniece, T.Trušele

Fotografēšanās ar dzīvnieciņu - 16.01.2017. no rīta/J.Kagane

Muzikāla leļļu izrāde "Pasaka par sniedziņu" - 13.01.2017.,13.00/J.Kagane

Ekskursija 3.klasēm uz Baldones observatoriju - 12.01.2017./A.Freimane, R.Lēnerte

Decembris:

Ekskursija uz Igauniju "Ziemassvētki Lotes zemē" 4.klasēm - 22.12.2016./I.Bite, I.Damula, T.Trušele

Liecību izsniegšana - 21.12.2016., 5.st. laikā/kl.audz.

Ziemassvētku pasākums-izrāde "Zvaigznes bērns" 1.un 2.klasēm - 21.12.2016., 9:00, 11.30/I.Sīle, S.Nastaja, G.Gaiduka, A.Lēmane, I.Ančupāne, S.Dambīte

Ziemassvētku cienasta sagādāšana meža dzīvniekiem Plakanciema mežos - 20.12.2016./S.Nastaja 1.b klase

Ziemassvētku koncerts 5.-9.kl. - 20.12.2016.,16.00

Ziemassvētku koncerts 2.-4.kl. - 19.12.2016.,18.00

Ziemassvētku koncerts 1.klasēm - 19.12.2016., 16.00/L.Butnāre, K.Ozoliņa-Lase, S.Dambīte

"Slepenā sniegpārsliņa" 19.-21.12.2016./Skolēnu padome

"Ziemassvētku pārģērbšanās" - 15.12.2016./Skolēnu padome

"Lido uztura skolas" apmeklējums 2.a un 2.b kl.- 05.12.2016./I.Ančupāne, A.Gause

Konkurss "Izrotā skolotāju!" 05.-09.12.2016./Skolēnu padome

Konkurss "Darini kalendāru 2017" sept.-dec.2017./A.Freimane

Muzikāls pasākums 4.klasēm ar latviešu folkloras kopējiem, grupām "Tautumeitas" un "Auļi" - 07.12.2016./I.Bite, R.Lēnerte 

Pidžammu un čību diena visā skolā - 01.12.2016./Skolēnu padome

Novembris:

Skatuves runas konkurss Mārupes vsk. - 30.11.2016./A.Freimane, M.Rābente

Mācību stundas "Vēstures istabā" par skolas vēsturi - visu novembri/T.Trušele, M.Stepakina

Vecāku sapulce 1.a klases vecākiem - 30.11.2016./I.Sīle

Izrāde bērniem "Sunītis un Kaķīte" 1.-3.kl. skolēniem - 29.11.2016., 13.00/J.Kagane

Vecāku sapulce 1.b klases vecākiem - 28.11.2016., 17.30/S.Nastaja

Vecāku sapulce 3.b klases vecākiem - 24.11.2016.,18.00/R.Lēnerte

Vecāku sapulce 4.b klases vecākiem - 23.11.2016., 18.00/I.Bite, K.Caturova

Vecāku sapulce 4.a klases vecākiem - 23.11.2016.,18.00/I.Damula, K.Caturova

Izstāde, lekcija projekta "Mammadaba" ietvaros 4.klasēm - 23.11.2016./I.Bite, I.Damula

Klases vecāku sapulce 2.b klasei - 21.11.2016., 18.00/A.Gause

LR Proklamēšanas dienai veltītais koncerts - 17.11.2016., 2.,3.st./S.Nastaja, K.Pore

Klases vecāku sapulce 2.c klases vecākiem - 16.11.2017.,18.00/S.Dambīte

Klases vecāku sapulce 2.a klases vecākiem - 15.11.2016.,18.00/I.Ančupāne

"Gaismas ceļš" no skolas līdz PII - 11.11.2016., 17.00/S.Nastaja, I.Jātiece

Erudītu konkurss "Mana Latvija" visām klasēm - 11.11.2016./S.Nastaja, A.Lēmane

Piemiņas brīža apmeklējums Lāčplēša dienas ietvaros - 10.11.2016,3.,4.,5.st.laikā 9.kl. un mazais koris/K.Pore, J.Kagane

Konkursa "Ventspils IT izaicinājums" 2.kārta - 10.,11.11.2016., Ventspilī/I.Damula, S.Sakoviča, Jānis Kopeika, Daniels Ozols, Emīls Miķelsons 4.a kl.komanda - Atzinība

Senās mūzikas uzvedums ar LNOB solistiem "Varde par princesi" - 09.11.2016./I.Bite, I.Damula

Dailes teātra izrādes "Toma Sojera piedzīvojumi" apmeklējums 4.klasēm - 04.11.2016./I.Bite, I.Damula

Koncertu cikls skolu jaunatnei "Klasika satiek džezu" 7.-9.kl. - 03.11.2016./K.Pore

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visu gadu/I.Damula, I.Jātniece

Pasākums bērniem "Burvju triki" - 02.11.2016., 2.,3.st./J.Kagane 

Oktobris:

Konkurss "Ventspils IT izaicinājums" 1.kārta  26.09.-21.10.2016./I.Damula

4. klašu ekskursija uz Baldones observatoriju - 20.10.2016./I.Bite, I.Damula, T.Trušele

Talantu šovs klasēm un diskotēka - 20.10.2016./Skolēnu padome

Matemātikas kokursa "Tik vai ... Cik?" 1.kārta - 19.10.2016. 4.kl. un pulc."Asini prātu!" sk./I.Bite, I.Damula, A.Freimane

Vecāku sapulce Robotikas pulciņa apmeklētājiem - 19.10.2016., 18.00/I.Bite, I.Damula, K.Čabs

5.b, 6.a ekskursijā uz Ventspili - 10.2016./M.Rābante, D.Krieviņa

8.klase ekskursijā uz Cēsīm - 10.2016./K.Pore, V.Ziediņa

Mācību ekskursija pa Mārupes novada uzņēmumiem 9.klasei - 14.10.2016./J.Kagane

Koncertu cikls skolu jaunatnei "Ziemeļu rapsodija" 7.-9.kl. - 13.10.2016./K.Pore

Karjeras nedēļa 10.-14.10.2016./V.Ziediņa

APU akcija "Sasveicinies jaukai dienai!" 10.-14.10.2016.

"Tīri zobi" lekcijas 1. un 2. klašu skolēniem - 12.10.2016./I.Sīle, G.Gaiduka, S.Nastaja, A.Lēmane, I.Ančupāne, A.Gause, S.Dambīte

"Džimbas skola" 1.kl. skolēniem - sāksies oktobrī/I.Sīle, G.Gaiduka, S.Nastaja, A.Lēmane

Berga foto - 10.10.2016./J.Kagane

Lekcija 6.klašu meitenēm par higiēnu - 10.10.2016.,9.55 

Zinātnieku nakts - 07.10.2016., 19.00-22.00/D.Krieviņa, M.Rābante

Pirmo un ceturto klašu iesaistīšanās projektā "Mammadaba" - visu gadu/S.Nastaja, A.Lēmane, I.Sīle, G.Gaiduka, I.Bite, I.Damula

Dzejas nedēļa skolā - 03.-07.10.2017./M.Pujate, S.Nastaja

Tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni - 3.10.2016./M.Pujate, S.Nastaja

Septembris:

Skolotāju dienas pasākums skolā un Mārupes novada Domē - 30.09.2016.

Izrāde bērniem "Skursteņslauķi" - 30.09.2016.,13.00/J.Kagane

Ekskursija 3.klasēm uz Cēsīm - 30.09.2016./A.Freimane, R.Lēnerte

Vecāku sapulce 9.klases vecākiem - 29.09.2016., 18.15/J.Kagane

Ekskursija pirmajām klasēm uz Tērveti - 29.09.2016./I.Sīle, S.Nastaja

3.a klases vecāku sapulce - 28.09.2016.,18.00/A.Freimane

Ekskursija 4.klasēm uz Ventspili - 27.09.2016./I.Bite, I.Damula, M.Stepakina

Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles rudens krosā - 27.09.2016., Baldone/A.Kokorevičs ... vieta

Sporta un "Olimpiskā diena 2016" - 23.09.2016., 8.15 līdz pusd. laikiem/A.Kokorevičs, K.Jansone

Starptautisks eksperiments "Eratosthenes experiment 2016" - 22.09.2016./D.Krieviņa, M.Rābante, S.Apine, K.Karimovs, 5. un 6.klases

Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles "Olimpiskās stafetēs" - 20.09.2016., Krimulda/A.Kokorevičs 3.vieta "B" vecuma grupā

Ekskursija 1.b klasei kopā ar vecākiem uz "Forsteriem" Madlienā - 17.09.2016./S.Nastaja

Ekskursijā uz Tērveti 2.b klase - 16.09.2016./A.Gause, M.Stepakina

3.b klases vecāku sapulce- 15.09.2016.,18.00/R.Lēnerte

Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles mini futbolā zēniem - 13.09.2016., Babīte/A.Kokorevičs5.vieta

2.b klases vecāku sapulce - 13.09.2016., 18.00/A.Gause

1.c klases vecāku sapulce - 12.09.2016., 17.30/A.Lēmane

2.c klases vecāku sapulce - 12.09.2016., 18.00/S.Dambīte

Pašvaldības policistu lekcija 2.,3.kl. skolēniem - 12.09.2016./J.Kagane

Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves" -09.2016.,Jelgava/D.Krieviņa, M.Rābante 1.vieta

Ekskursija 4.klasēm uz Latvijas Nacionālo bibliotēku - 09.09.2016./I.Bite, I.Damula

2.a klases vecāku sapulce - 08.09.2016.,18.00/I.Ančupāne

Seminārs dabaszinībās sākumskolas skolotājiem - 08.09.2016., 14.00/R.Lēnerte

Pašvaldības policistu lekcija 4.,5.kl. skolēniem - 08.09.206./J.Kagane

Pašvaldības policistu lekcija 6.-9.kl. skolēniem - 07.09.2016./J.Kagane

APU noteikumu iedzīvināšana skolā - 02.,05.09.2016./visa skola

4.a klases vecāku sapulce - 01.09.2016.,12.00/I.Damula

Zinību diena - 01.09.2016, 9.00/Skolas vadība, K.Pore

Augusts:

4.b klases vecāku sapulce - 30.08.2016., 18.00/I.Bite

1.c klases vecāku sapulce - 30.08.2016, 18.00/G.Gaiduka

1.b klases vecāku sapulce - 29.08.2016,18.00/S.Nastaja

Viskalnu ielas svētki - 27.08.2016./S.Sakoviča, S.Jakubovska

1.a klases vecāku sapulce - 25.08.2016.,17.30/I.Sīle

Pirmklasnieku tikšanās ar klases audzinātājām un klasesbiedriem - 24.,25.un 26.08.2016., 9:00-12:00/I.Sīle, S.Nastaja, G.Gaiduka, S.Sinka

APU kursi - apmācība skolotājiem 24.,25.08.2016./APU komanda

08.-19.08.2016. vasaras atpūtas nometne "Krāsu rasola mazie gudrinieki"/I.Damula, K.Pore, I.Sīle

 

2015./2016.m.g. 

Jūnijs:

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens pa Kurzemes skolām - 13.,14.06.2016./I.Bite, I.Damula, A.Jēgere

Izlaidums 9.klasei - 10.06.2016./I.Jātniece, S.Nastaja

Maijs:

Sporta diena - 30.05.2016./A.Kokorevičs, K.Jansone

Bērnu svētki Jaunmārupē pie ūdenstorņa "Ar vasaru saujā" - 27.05.2016./S.Sakoviča, D.Krieviņa

4.a klases izlaiduma pasākums -laivošana pa Mēmeli kopā ar vecākiem - 27.,28.05.2016./I.Sīle

Ekskursija 3.b kl. uz "PET Baltija" rūpnīcu Jelgavā - 23.05.2016./I.Bite, I.Damula

Policistu lekcijas sākumskolas skolēniem par drošību vasarā 16.-20.05.2016.

1.a, 1.c kl. ekskursija uz Namdaru darbnīcu - 17.05.2016./I.Ančpāne, S.Dambīte

Pēdējais zvans 9.klasei - 13.05.2016., 1.sept. laukumā

2 dienu ekskursija  3.klasēm pa Latgali - 11.,12.05.2016./I.Damula, I.Bite, A.Kokorevičs, T.Trušele

Mākslu nedēļas pasākums - 06.05.2016. 2.grajā starpbrīdī/Skolēnu padome, S.Sakoviča

Mātes dienas koncerts - 05.05.2016., 16:00, 18:00/J.Kagane, M.Rābante, M.Pujāte

Tolerances un iecietības nedēļa 02.-06.05.2016./R.Strautmane

Aprīlis:

Ekskursija uz Valsts prezidenta pagaidu rezidenci Melngalvju namā - 29.04.206./3.a kl., I.Damula, S.Sakoviča

Futbola turnīrs pamatskolēniem - 28.04.2016./A.Kokorevičs, I.Jātniece, M.Karelis

3.b klases vecāku sapulce - 28.04.2016./I.Bite

3.a klases vecāku sapulce - 28.04.2016., 18:00/I.Damula

Dabaszinību olimpiāde 5.,6. klasei - 25.04.2016./D.Krieviņa

9.klase fotografējas izlaiduma albumam - 20.04.2016./I.Jātniece, J.Kagane

Koru konkurss "Tauriņu balsis" 2.atlases kārta Jelgavā - 14.04.2016./1.pakāpes diploms, K.Pore, I.Damula

Pierīgas kombinētā olimpiāde 4.klasēm - 14.04.2016./I.Sīle, G.Gaiduka

Vecāku nedēļa 11.-15.04.2016.

Mārupes novada sākumskolu kombinētā olimpiāde - 06.04.2016., Mārupes vsk.

Putnu dienas 5.-8.04.2016./A.Freimane, R.Lēnerte

Programmas "Augļi skolai" ietvaros skolēnu aptaujāšana - 04.04.2016./3.a, 4.b kl.

Akcija "Uzņemies pār konteineru šefību 2" - 1.,2.sem. visa sākumskola/3.b klase 2.vieta

Aizraujošā ekskursijā uz Igauniju 01.04.2016. dodas 5.a, 5.b un 6.kl.

Skolotāju un vecāku ballīte - 01.04.2016./Skolas padome, S.Sakoviča, I.Bite, I.Damula

Marts:

Pierīgas 2.-4.kl. koru konkurss "Tauriņu balsis" 1.atlases kārta Ulbrokā - 30.03.2016./K.Pore / 1.pakāpes diploms, I.Damula

Lieldienu aktivitātes - 24.03.2016.

Sadziedāšanās koncerts Jaunmārupes pamatskolā - 23.03.2016./ K.Pore

Pavasara brīvlaiks 14.-18.03.2016.

Sākumskolas kombinētā olimpiāde - 10.03.2016.

POPIELA - 10.03.2016./Skolēnu padome, S.Sakoviča

VPD dabaszinībās 6.klasei - 08.03.2016.

VALODU JOMAS NEDĒĻA 07.-11.03.2016./M.Rābante, M.Pujate, I.Sīle, K.Butnāre

Ē. Baloža koncerts - 03.03.2016./J.Kagane

VPD matemātikā 3.klasēm - 02.03.2016.

Fotografēšanās ar dzīvnieciņu - 02.03.2016.

VPD matemātikā 6.klasei - 01.03.2016.

Februāris:

"Dzeguzītes lielkoncerts" - 29.02.2016., 3.klases/I.Bite, I.Damula

Diskotēka Mārupes novada jauniešiem - 26.02.2016./Mārupes novada Jauniešu dome, J.Grosberga-Gernere

VPD latviešu valodā rakstu daļa 3.klasēm - 25.02.2016.

VPD latviešu valodā rakstu daļa 6.klasei - 24.02.2016.

VPD matemātikā 8.klasei - 23.02.2016.

VPD dabaszinībās 9.klasei - 18.02.2016.

VPD latviešu valodā mutvārdu daļa 6.klasei - 15.,16.02.2016.

Pierīgas vokālās mūzikas konkurss "Balsis" - 17.02.2016.

Valentīndienas diskotēka - 12.02.2016./Skolēnu padome, S.Sakoviča

VPD mutvārdu daļa 3.klasēm - 10.02.2016.

Ekskursijā uz Rīgas HES 2.b klase - 04.02.2016./R.Lēnerte

Ekskursija uz Latvijas televīziju projektu nedēļas ietvaros 4.klasēm - 02.02.2016./I.Sīle, G.Gaiduka

Pierīgas skatuves runas konkurss Ropažos - 05.02.2016./F.Liners, E.Rēdere (3.a)

Projektu nedēļa 01.-05.02.2016.

Janvāris:

Ziemassvētku atskaņu koncerts - 28.01.2016./K.Pore, L.Gžibovska, P.Ignatjevs

Papildbrīvdiena "sportistiem" - 4.01.2016.

Papildbrīvdienas "labiniekiem" - 4.,5.01.2016.

Decembris:

Klašu eglītes - 18.12.2015.

Ziemassvētku pasts 14.-18.12.2015./Skolēnu padome, S.Sakoviča

Pamatskolas Ziemassvētku koncerts - 17.12.2015.,16:00/J.Kagane

Ziemassvētku pasākums 2.b klasei kopā ar vecākiem - 17.12.2015., 19:30/R.Lēnerte

Ziemassvētku pasākums 3.a klasei kopā ar vecākiem - 17.12.2015., 19:30/I.Damula

2.Ziemassvētku koncerts sākumskolai - 17.12.2015./18:00 (2.,3.kl. vecākiem)/I.Damula + vecāki

Ziemassvētku pasākums 4.a un 4.b kl. kopā ar vecākiem - 16.12.2015.,18:30/I.Sīle

Ziemassvētku pasākums 1.c klasei - 16.12.2015./L.Pulvere

1.Ziemassvētku koncerts sākumskolai - 16.,12.2015.,17:00 (1.un 4.kl. vecākiem)/I.Damula + vecāki

2.a un 2.b kl. skolēnu tikšanās ar Rūķi - 14.12.2015., 13:00/A.Freimane, R.Lēnerte

Izstādes atklāšana Mārupes Kultūras namā - 09.12.2015./M.Matīsa, K.Pore

Skolēnu padomes aktivitātes gaidot Ziemassvētkus - 07.,14.12.2015./Skolēnu padome, S.Sakoviča

Matemātikas viktorīna -  03.12.2015. (st. laikā)/J.Kagane, E.Dāvidsone, I.Bite

1. adventes sveces aizdegšana - 02.12.2015./I.Damula

MATEMĀTIKAS UN DATORIKAS JOMAS NEDĒĻA 30.11. - 04.12.2015./J.Kagane, E.Dāvidsone, I.Bite

Novembris:

SIA "Eco Baltia vide" lekcija par stikla šķirošanu - 25.11.2015., 1.-9.kl.

2.b klases vecāku sapulce - 24.11.2015., 18:00

4.a klases vecāku sapulce - 24.11.2015., 18:00

Izrāde sākumskolas skolēniem "Ciemos pie pasakas" - 23.11.2015., 13:00/J.Kagane

Nebēdnīgi muzikāla izrāde, dziesmuspēle bērniem "Paukojam un šmaukojam" - 20.11.2015., 18:00 3.a un 3.b kl./I.Bite, I.Damula

9.klases vecāku sapulce - 21.11.2015., 10:00/I.Jātniece

5.a klases ekskursija uz Mangaļsalu - 20.11.2015./D.Krieviņa, M.Pujate, M.Rābante, A.Jēgere

3.b klases vecāku sapulce - 19.11.2015./I.Bite

Koncerts "Manai Latvijai" - 17.11.2015.,6.st. laikā

Skolas padomes sapulce - 16.11.2015./S.Sakoviča

Okupācijas muzeja darbinieku vieslekcija pamatskolēniem - 16.11.2015./E.Neilands

Viktorīna par Latviju - 13.11.2015./E.Neilands, S.Jakubovska, I.Damula. R.Lēnerte

Plakātu konkurss "Tava un mana Latvija" - līdz 12.11.2015.

Svecīšu gaismas ceļš - 11.11.2015., 17:00

Policistu lekcijas par drošību "Ceļu satiksmes noteikumi" un "sargā sevi un savas mantas"- 10.11.2015., 4.un 2.klasēm

Radošās darbnīcas "Latvija koka dekorā" - 10.,11.11.2015./A.Špons, I.Šteinberga

SOCIĀLO ZINĀTŅU JOMAS NEDĒĻA 11.-17.11.2015./S.Jakubovska, E.Neilands, R.Lēnerte, I.Damula, A.Špons, I.Šteinberga

1.a klases vecāku sapulce - 10.11.2015./I.Ančupāne

3.a klases vecāku sapulce - 09.11.2015., 18:00/I.Damula

Ekskursija uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (sadarbība ar vecākiem karjeras izglītības ietvaros) - 03.11.2015. 7. un 4.b kl./G.Bērziņa, K.Pore

Dalība zīmējumu konkursā "Darini kalendāru 2016", tēma "Miers sākas ar mani"

Vecāku sapulce sākumskolas Ziemassvētku pasākumu organizētājiem (vecākiem) - 02.11.2015., 17:00 3.a kl. kab.

MAXIMA programma "Savai skolai"  02.11.2015.-13.03.2016. (vāc uzlīmes)

Oktobris:

Dalība zīmējumu konkursā "Darini kalendāru 2016", tēma "Miers sākas ar mani"

Aizraujošā ekskursija pa ... - 23.10.2015. 1.c kl./A.Gause

Piedzīvojumiem bāgātā ekskursija pa Ventspili - 22.10.2015. 5.a un 5.b kl./S.Jakubovska, D.Krieviņa, M.Rābante

Aktīvā atpūta Tērvetes dabas parkā - 22.10.2015. 1.a un 1.c kl./I.Ančupāne, L.Pulvere

Vecāku sapulce sākumskolas Ziemassvētku pasākumu organizētājiem (vecākiem) - 20.10.2015., 18:00 3.a kl. kab.

Helovīnu diskotēka - 21.10.2015./Skolēnu padome

Atkārtotā fotografēšanās - 21.10.2015./J.Kagane

Aktīvi izzinoša ekskursija pa Siguldu - 20.10.2015. 3.a un 3.b kl./I.Damula, I.Bite, T.Trušele

7.klases vecāku sapulce - 14.10.2015., 18:00/K.Pore

Pierīgas skolu direktoru seminārs - 14.10.2015./S.Sakoviča, D.Krieviņa, M.Rābante

Rudens ekskursija uz Līgatni un Siguldu - 12.10.2015.,4.a un 4.b kl./I.Sīle, G.Bērziņa

Mārupes novada skolu sacensības futbolā - 09.10.2015./A.Kokorevičs 2.vieta

Fotografēšanās - 09.10.2015./J.Kagane

Dalība projektā "Mammadaba" - no 20.09.2015. 3.a kl./I.Damula, T.Trušele

Skolotāju dienas pasākums Mārupes novada Domē - 02.10.2015.,19:00

Skolotāju dienas pasākums skolā - 02.10.2015.

Aktīva atpūta "Zanzibārā" - 01.10.2015., 2.a un 2.b kl./A.Freimane, R.Lēnerte

Septembris:

Skolas vecāku kopsapulce - 30.09.2015., plkst. 18:00 aktu zālē/vadība

Kross - 29.09.2015./A.Kokorevičs

Erudīcijas spēle "Dzeja pievelk" - 28.09.2015./M.Pujate, M.Rābante

"Zinātnieku nakts 2015" - 25.09.2015., 18:00 /D.Krieviņa, M.Rābante

"Olimpikā diena 2015" - 25.09.2015. /A.Kokorevičs, K.Jansone

Pierīgas novadu 2015./2016.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības "Olimpiskā stafete" "C" vec.gr. - 22.09.2015./A.Kokorevičs kopvērtējumā 2.vieta

Pierīgas novadu 2015./2016.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības "Olimpiskās stafetes" 8x60 stafete "C" vec.gr. - 22.09.2015., Krimuldas vsk./A.Kokorevičs 1.vieta

Pierīgas novadu 2015./2016.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības "Olimpiskās stafetes" 4x200m stafete "C" vec.g. zēniem - 22.09.2015., Krimuldas vsk./A.Kokorevičs 2.vieta

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas apmeklēšana - 15.09.2015. 7. un 8.kl./K.Pore, J.Kagane

3.-5.kl. skolēnu sacensības futbolā - 15.09.2015., Piņķos/A.Kokorevičs

Muzikāla izrāde "Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu" - 15.09.2015.,13:00 1.-3.kl. skolēniem/J.Kagane

1.a klases vecāku sapulce - 09.09.2015., 18:00/I.Ančupāne

Animācijas filmu "Prāta spēles" skatījās - 04.09.2015. 5.a un 6.kl./D.Krieviņa, M.Pujate, M.Rābante

4.a klases vecāku sapulce - 04.09.2015., 18:00/I.Sīle

Zinību diena - 01.09.2015., 9:00 skolas iekšpagalmā /J.Kagane 

Augusts: 

Mārupes pamatskolas piebūves svinīgā atklāšana 31.augustā plkst. 15:00/K.Pore, S.Sakoviča

Viskalnu ielas svētki - 29.08.2015./S.Sakoviča

Pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu 25.,26.08.2015./I.Ančupāne, A.Gause, L.Pulvere

3.b klases vecāku sapulce - 25.08.2015./18:00/I.Bite

Nometne "Krāsu rasols laiž dabā"  10.-21.08.2015./I.Damula, K.Pore, I.Sīle

 

 

2014./2015. m.g.

Jūlijs:

Dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 06.-13.07.2015.

Jūnijs:

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru - 04.,05.06.2015.

Izlaidums 9.klasei - 13.06.2015. plkst.13:00 sporta hallē

Maijs:

Dalība projektā "Mammadaba" - 2015.g. maijs

2.a klases vecāku sapulce - 06.05.2015., 18:00

Mātes dienas koncerts - 07.05.2015.

Skolotāju un vecāku balle - 08.05.2015., 19:00/Skolas padome

Pēdējais zvans 9.klasei - 15.05.2015., plkst.12:00

Atdullošanās no vecās skolas - 15.05.2015. pēc 9.kl. pēdējā zvana (dažādu uzdevumu pildīšana pa stacijām) Skolēnu padome

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce - 20.05.2015., 18:30

3.a klases vecāku sapulce - 20.05.2015., 18:00

Uzkrātās makulatūras izvešana no vecās skolas - 21.05.2015.

Jurģi - 22.05.2015.

Jomas "Cilvēks un sabiedrība" nedēļa 25.-29.05.2015.

Sporta dienas  - 26.,27.05.2015.

Ekskursiju dienas - 18.,25.05.2015.

Pēdējā skolas diena - 29.05.2015.

Bērnu svētki Jaunmārupē "Ar vasaru saujā" - 31.05.2015. (dejo abi deju kolektīvi un dzied pirmsskolēni)

Aprīlis:

Joku diena skolā - 01.04.2015./Skolēnu padome

Mārupes pamatskolas sākumskolas kombinētā olimpiāde - 01.04.20015./9:05-10:25

Lieldienu pasākums kopā ar latviešu danču grupu un Lieldienu tirdziņš - 02.04.2015./ 10:00 un 14:00

Mārupes novada sākumskolu kombinētā olimpiāde - 08.04.2015.

"Balsis" - 15.04.2015.

Peldēšanas sacensības pirmklasniekiem Jaunmārupes pamatskolā - 17.04.2015./komandu kopvērtējumā 3.vieta

Pierīgas novadu apvienības 4.kl. alternatīvā olimpiāde - 16.04.2015./Atzinības raksts Asnātei Plēpei

Pierīgas novadu apvienības svešvalodu (krievu valodas) alternatīvā olimpiāde - 14.04.2015./ 3.vieta 7.kl. skolniecei Elīzai Kalniņai

Valodu nedēļa 20.-24.04.2015.

Skolas krievu valodas olimpiāde - 20.,23.04.2015.

Teātra izrādes apmeklējums  - 22.04.2015./3.a, 3.b, 4.a, 4.b

Mārupes novada Pašvaldības policijas inspektores S.Vārpas lekcija 6.klasei - 22.04.2015.

1.,2.klašu sporta svētki Skultē - 23.04.2015./ komandu kopvērtējumā 1.vieta

Atkritumu šķirošanas lekcijas -10.,23.04.2015.

Atklāto stundu vērošana Mārupes vidusskolā - 24.04.2015.

Lielās talkas pasākums - 25.04.2015.

Marts:

Pierīgas novadu skolu sacensības vieglatlētikas trīscīņā - 03.03.2015.

Deju izloze - 04.03.2015.

Izstādes apmeklējums Jaunmoku pils muzejā - 06.03.2015. / zīmētāji, dziedātāji

Deju kolektīva dalība kocertā "Ak, pavasar, ak, pavasar!" k/c "Berģi" - 07.03.2015.

Popiela - 12.03.2015.

Mākslu nedēļa 09.-13.03.2015.

Tautas deju kolektīvu skate - 13.03.2015. / 1.-2.kl. deju kolektīvam 1.pakāpes diploms, 3.-4.kl. deju kolektīvam 2.pakāpes diploms

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visa skola

Jauno lasītāju pasākums skolas bibliotēkā - 26.03.2015.

Putnu dienas 27.03.2015.

Cirks - 27.03.2015.

Februāris:

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visa skola / 79.vieta

Projektu nedēļa 02.-06.02.2015.

Mārupes pamatskolas audzēkņu darbu izstāde Jaunmoku pils muzejā - no 2.februāra

A.Čaka un A.Upīša muzeja apmeklējums - 5.klase 05.02.2015.

Projekta darbu prezentācija - 06.02.2015./pamatskolas klases

"Namdaru" darbnīca - 02.02.2015./sākumskolas skolēni

Tikšanās ar vieslektori D.Iraids par meža tēmu - 04.02.2015./sākumskolas klases

Nodarbība "Dziļāk mežā!" Dabas muzejā - 05.02.2015./1.b, 2.b, 4.b kl.

Nodarbība "Dziļāk mežā!" Dabas muzejā - 06.02.2015./2.a, 3.a kl.

Iepazīšanās ar mārupes novada uzņēmumiem LTR autoservisu, restorānu 32.augusts un ALSO - 9.klase 06.02.2015.

Valentīndienas pasākums - 13.02.2015. / Skolēnu padome

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku - 5.klase

Mārupes novada skolu sacensības vieglatlētikā - 17.02.2015. 4.-7.kl. skolēni / Mārupes vidusskolā

VPD latviešu valodā 3.klasēm - 18.02.2015.

Ē.Baloža izrāde "Ķiplociņš pie dinozauriem" - 19.02.2015., 14:30

VPD latviešu valodā 6.klasei - 19.02.2015.

Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. - 20.02.2015. Vangažu vidusskolā Atzinības raksts 5.kl. skolniecei Marijai Slaidiņai

Atklāto stundu vadīšana Mārupes novada pedagogiem - 27.02.2015.

Janvāris:

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visa skola / 89.vieta

"Darini .lv" pasākums ielūgtajiem konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem - 13.01.2015.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu (matemātikas, dabaszinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, informātikas) nedēļa no 12. līdz 16.janvārim

Mūzikas olimpiāde - 23.01.2015.

Atklāto stundu vērošana Jaunmārupes pamatskolā - 23.01.2015.

Dabaszinātņu un matemātikas olimpiāde - 27.01.2015.

ĒNU diena - 27.01.2015.

VPD mutvārdu daļa latv. val. 3.klasēm - 28.01.2015.

Pasākums vecākiem "Iepazīsti skolotājus no citas puses!" un seminārs ciklā "Finanšu pratība" par uzkrājumu nozīmi ģimenes drošībā un attīsībā - 29.01.2015./18:00-20:00

Vecāku nedēļa no 26. līdz 30.janvārim

Peldēšanas sacensības 2.kl. skolēniem - 30.01.2015. Jaunmārupes pamatskolā

Decembris:

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visa skola

Klašu/skolas dekorēšanas konkurss "Svētkus gaidot"

1.adventes sveces aizdegšana - 01.12.2014. pēc 2.st. (sk.E.Neilands)

Pierīgas novadu sacensības "Tautas bumbā" zēniem - 02.12.2014. Mārupes v-sk./kopvērtējumā 14.vieta

Lekcija par drošību sadarbībā ar Olaines iecirkņa Kārtības policijas pārstāvjiem - 02.12.2014./2.a klase (pārcelts uz 09.12.2014.)

lekcija par drošību sadarbībā ar Olaines iecirkņa kārtības policijas pārstāvjiem - 03.12.2014./6.klase

Grāmatu egle - 05.12.2014.

2.adventes sveces aizdegšana skolā - 08.12.2014. pēc 2.st. (sk.K.Pore)

3.adventes sveces aizdegšana skolā - 15.12.2014. pēc 2.st.

Ziemas pasaka ar pārsteigumiem - 15.12.2014. Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolas zālē/visa sākumskola

Klases vecāku sapulce 1.b klasei

Klases vecāku sapulce 3.a klasei

Klases vecāku sapulce 9.klasei

4.adventes sveces aizdegšana skolā - 22.12.2014.

Ziemassvētku koncerts skolēniem un viņu vecākiem - 19.12.2014./sporta hallē, plkst. 16:00 pamatskolēniem, plkst.18:00 sākumskolēniem

Novembris:

Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" - visa skola

R.Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkurss - 8.kl. skolnieks Emīls Tomass Krišbaums, sk. Maija Pujate

Zīmējumu konkurss "Ātrā palīdzība bērna acīm" / Pateicība 1.a, 2.a, 3.a un3.b kl., sk. Antra Freimane, Inese Damula, Inese Sīle, Gunta Bērziņa

Programma "Skolas auglis" - sākās ar novembri

Lekcija par drošību sadarbībā ar Olaines iecirkņa Kārtības policijas pārstāvjiem - 04.11.2014.

Vēstures stundas sadarbībā ar muzeja pedagogiem - 06.11.2014./pamatskolas klasēm

Skolēnu anketēšana par smēķēšanu - 12.11.2014./pamatskolas klases

Zīmējumu konkurss "Mana Latvija" 10.-13.11.2014.

Svecīšu ceļš - 11.11.2014. 17:00/no skolas līdz PII

Skolēni piedalās aptaujā par skolēnu formām mūsu skolā - 13.11.2014./Skolēnu padome

Lekcija par drošību sadarbībā ar Olaines iecirkņa Kārtības policijas pārstāvjiem - 11.11.2014./2.a klasei

Lekcija par drošību internetā sadarbībā ar Olaines iecirkņa Kārtības policijas pārstāvjiem - 12.11.2014./6.klase

Vēstures koka izveide no vecām fotogrāfiju kopijām - 12.,13.11.2014.

Klases vakars 4.a klasei - 13.11.2014.

18.novembra pasākums/spēle "Es mīlu Tevi, Latvija!" - 14.11.2014./sporta hallē 13:00-15:00

"Darini lv." konkurss par Aspaziju un Raini /viena no konkursa uzvarētājām 5.kl. skolniece Emīlija Agate Palina, sk. Antra Freimane

Latvijas čempionāta 3.līgas spēle florbolā - 22.11.2014./4.-6.kl.zēni

Pierīgas tautas bumbas sacensības Jaunmārupes pamatskolā - 25.11.2014./4.,5.kl.meitenes

Skatuves runas konkurss Mārupes vidusskolā - 26.11.2014./izcīnītas trīs 3.vietas

"Padari rudeni krāsaināku!" - 24.-28.11.2014./Skolēnu padome

Vides radošās darbnīcas/ekskursija "Ziemas vārtu atvēršanas svētki Rūķu sētā" 2.a un 2.b klasei - 27.11.2014. pēc 1.st. Tērvetes dabas parkā

Oktobris:

Dzejas dienu noslēguma pasākums - 02.10.2014. 3.st. laikā sporta hallē

Skolotāju dienas pasākums - 03.10.2014.

Ekskursija uz Baldones observatoriju - 03.10.2014./5.,6.klase

Izzinošā ekskursijā uz Garkalnes "Namdariem" - 06.10.2014./1.a, 1.b klase

Ekskursija uz Jaunmoku pils Meža muzeju un Pūres šokolādes muzeju - 06.10.2014./2.a, 3.a, 3.b klase

Muzikāla teātra izrāde sākumskolas skolēniem - 06.10.2014./15:00

6.klases vecāku sapulce - 06.10.2014./18:00

"Berga foto" - 07.10.2014./visa skola

Latvijas čempionāta 1.līgas spēle futbolā - 07.10.2014./5.-8.kl.zēni

Mārupes novada pašvaldības policijas inspektores S.Vārpas lekcija "Drosme draudzēties" - 14.10.2014./5.,6.klase

Ekskursijā uz Televīzijas torni Zaķusalā un "Zilajiem brīnumiem" - 21.10.2014. 2.b un 4.b klase

Skulptūras no dabas materiāliem. Tēma veltīta Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai   20.-24.10.2014./Skolēnu padome

Ekskursija uz Lielvārdi - 23.10.2014./3.a, 3.b, 4.a klases

Klases vakars 6.klasei - 22.10.2014.

Vecāku sapulce 4.a klasei - 28.10.2014./18:00

Vecāku sapulce 2.a klasei - 30.10.2014./18:00

Vecāku sapulce 9.klasei - 30.10.2014./18:30

Makulatūras konkurss "Tīrai Latvijai" - sākās oktobrī

Septembris:

Zinību diena - 01.09.2014./9:00 sporta hallē

Radošā darbnīca "Helovīnu maskas" - 05.09.2014. 2.a kl. kopā ar Ilzi Zaķi no "Ilustrētās junioriem", sk.Inese Damula

Klases sapulce 4.b klasei - 10.09.2014./19:00

Klases sapulce 1.a klasei - 11.09.2014.

Klases vecāku sapulce 9.klasei - 11.09.2014.

Pierīgas novadu 2014./2015.māc.g. skolēnu sporta spēļu sacensības 4x200 m stafetē "B"vec.gr. - 16.09.2014./2.vieta, sk.Agris Kokorevičs

Ekskursija uz Rūjienu un Skaņākalna dabas takām - 18.09.2014. 9.klase

Dzejas dienu pasākums, kas veltīts O.Vācietim - līdz 19.09.2014./visa skola

J.Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" simtgadei veltītais literāro darbu un zīmējumu konkursa noslēguma pasākums J.Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" - 20.09.2014./7.kl.skolnieces Viktorijas Korņuhas darbs novērtēts ar "Pateicību", sk.Māra Rābante

Mārupes novada pašvaldības policijas inspektores S.Vārpas lekcija par drošību sākumskolas skolēniem - 22.09.2014.

Rudens kross 2014 Baldonē - 23.09.2014.

Izzinošā ekskursijā uz Brīvdabas muzeju - 23.09.2014. 1.b klase

Pieteikšanās "Putras" programmā - 23.092014./visa skola

Projekts "Smiekli ārstē" - septembris/oktobris 2.a un 4.a  klases

Skolas vecāku kopsapulce - 25.09.2014./18:00 skolas ēdamzālē

"Olimpiskā diena 2014" - 26.09.2014./9:00-11:25

Zinātnieku nakts 2014 - 26.09.2014./18:00-20:00

Augusts:

Nometne "Krāsu rasols 10 dienās apkārt zemeslodei"  04.-15.08.2014.

Pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu  26.-28.08.2014./9:00-12:00

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase