Apstiprināts ar direktores 2018. gada 31. augusta rīkojuma Nr. 85

Mārupes pamatskolas interešu izglītības nodarbību laiki 2018./2019.m.g.

Programmas

Apakšprogrammas

Apakšprogrammu vadītāji

Telpa

Nodarbību laiki

Kultūrizglītības joma

„Jautrā otiņa” (1.-9.kl.)

Maija Matīsa

2-10

Piektdiena:

         14.20-16.20

“Zīda apgleznošana” (1.-9.kl.)

Maija Matīsa

2-10

Otrdiena:

         14.20-15.40

“Darbs materiālā” (1.-2.kl.)

Maija Matīsa

2-10

Trešdiena:

         15.00-16.20

“Mazais pētnieks” (1.-4.kl.)

Sandra Nastaja

2-11

Pirmdiena:

         13.30-15.00.

„Mazais ansamblis” (1.kl.)

Laura Tālberga

a.z.

Otrdiena:

         13.30-14.10

Ceturtdiena:

          13.30-14.10

5.-9.klašu koris

Laura Tālberga

1-109

Pirmdiena:

         15.05-15.45

Otrdiena:

         15.05-15.45

„Apodzēni” (1.-9.kl.)

Silga Strazdiņa

a.z.

Pirmdiena:

         14.30-16.00 (1.-2.kl.A)

Otrdiena:

         14.30-16.00 (1.-2.kl.B)

         16.00-17.30 (3.-4.kl.)

Trešdiena:

       7.50-8.30 (5.-9.kl.)       14.30-16.00 (1.-2.kl.A)

Ceturtdiena:

        14.30-16.00 (1.-2.kl.B)

         16.00-17.20 (5.-9.kl.)

Piektdiena:

        7.50-8.30 (5.-9.kl.)

        15.00-16.30 (3.-4.kl.)

“Balets” (1.-9.kl.)

Silga Strazdiņa

a.z.

Pirmdiena:

         16.00-17.40 (1.-4.kl.)

         17.40-19.00 (5.-9.kl.)

Trešdiena:

         16.00-17.40 (1.-4.kl.)

         17.40-19.00 (5.-9.kl.)

“Laiks kultūrai” (5.-9.kl.)

Maija Zeiļuka

Santa Zariņa

1-106

Otrdiena:

         15.10-16.30

Trešdiena:

         15.10-16.30

Radošās industrijas joma

“Čaklās rokas” (3.-9.kl.)

Iveta Šteinberga

2-8

Trešdiena:

         14.30-15.50

Sporta izglītības joma

„Sporta spēles” (3.-9.kl.)

Agris Kokorevičs

s.z.

Otrdiena:

         14.20-15.00

Trešdiena:

         15.00-15.40

Ceturtdiena:

         15.00-15.40

Piektdiena:

         15.00-15.40

„Tautas bumba”(1.-2.kl.)

Dace Ozoliņa

s.z.

Otrdiena:

         14.20-15.00

Trešdiena:

         15.00-15.40

“Džudo” (2.b kl.)

Andrejs Rebrovs

 

Trešdiena:

         12.20-14.10

“Slidošana” (4.kl.)

     

Tehniskās jaunrades joma

„Rokdarbu pasaule”

(3.-9.kl.)

Iveta Šteinberga

2-8

Otrdiena:

         15.00-16.20.

“Pētāmais objekts”

(5.-9.kl.)

Daiga Krieviņa

2-9

Otrdiena:

        15.45 – 17.45

“Āmuriņš” (4.-9.kl.)

Ainārs Špons

1-136

Otrdiena:

         15.05-16.25

Cita joma

“Asini prātu” (2.-4.kl.)

Antra Mellakaula

2-215

Trešdiena:

        15.00-16.20

“Matemātiķu klubs” (5.-9.kl.)

Jekaterina Kagane

2-11

Pirmdiena:

         15.05-16.25

“Meklēsim tavu stilu kopā!” (7.-9.kl.)

Sigita Sakoviča

1-112

Piektdiena:

        15.05-16.25

 

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase