Klašu audzinātāji 2020./2021.m.g. 

 

1.a klases audzinātāja - Inese Sīle

1.b klases audzinātāja - Sandra Nastaja

1.c klases audzinātāja - Aija Bērziņa

1.d klases audzinātāja - Agita Lēmane

1.e klases audzinātāja - Lāsma Rumbeniece

2.a klases audzinātāja - Ilona Ančupāne

2.b klases audzinātāja - Oksana Tumulāne

2.c klases audzinātāja - Sintija Dambīte

2.d klases audzinātāja - Rūta Grēniņa

3.a klases audzinātāja - Antra Mellakaula

3.b klases audzinātāja - Regīna Lēnerte

3.c klases audzinātāja - Andra Grinberga

4.a klases audzinātāja - Līga Austriņa

4.b klases audzinātāja - Inga Bite

4.c klases audzinātāja - Inese Damula

5.a klases audzinātāja - Kristīne Butnāre

5.b klases audzinātāja - Sandra Nastaja

5.c klases audzinātāja - Aija Andruce

5.d klases audzinātāja - Kristīne Mazure

6.a klases audzinātāja - Vivita Setkovska

6.b klases audzinātāja - Ilze Zemīte

6.c klases audzinātāja - Sintija Dambīte

7.a klases audzinātāja - Elita Birže

7.b klases audzinātājs - Kristaps Purviņš

8.a klases audzinātāja - Jekaterina Kagane

8.b klases audzinātājs - Kristaps Purviņš

9.a klases audzinātāja - Viktorija Ziediņa

9.b klases audzinātāja - Santa Arzaņājeva

 

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase