Klašu audzinātāji 2022./2023.m.g. 

 

Nr. Uzvārds Vārds Audzināmā klase
1. Freimane Agnese 1.a
2. Lēnerte Regīna 1.b
3. Grinberga Andra 1.c
4. Bužinska Silga 1.d
5. Ņeverovska Ināra 1.e
6. Mihailova Laura 1.f
7. Rudzīte Monta 2.a
8. Kalve Zane 2.b
9. Damula Inese 2.c
10. Smāģe Ilma 2.d
11. Gabrāne Laura 2.e
12. Sīle Inese 3.a
13. Nastaja Sandra 3.b, 7.b
14. Bērziņa Aija 3.c
15. Lēmane Agita 3.d
16. Kristholde Liene 3.e
17. Ančupāne Ilona 4.a
18. Tumulāne Oksana 4.b
19. Dambīte Sintija 4.c, 8.c
20. Bite Inga 4.d
21. Goda Raimonda 5.a
22. Terentjeva Santa 5.b
23. Jātniece Inga 5.c
24. Ziediņa Viktorija 6.a
25. Šteinberga Iveta 6.b
26. Ozoliņa-Lase Kristīne 6.c
27. Alferenkova Olga 7.a
28. Andruce Aija 7.c
29. Ozoliņa Agrita 7.d
30. Setkovska Vivita 8.a
31. Zemīte Ilze 8.b
32. Birže Elita 9.a
33. Purviņš Kristaps 9.b

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase