* Rīta konsultāciju laiki valodu mācību priekšmetos, matemātikā, dabaszinātnēs un vēsturē paredzēti izglītojamajiem, kuriem piešķirti atbalsta pasākumi

 

 

Apstiprināts ar direktores 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.96

 

Konsultāciju grafiks 1. – 4. klasei 2018./2019. mācību gads

 

Npk.

Skolotājs (-a)

Priekšmeti, kuros konsultē/

klase (-es)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

1.

Ančupāne I.

Sākumskola / 4.a

       

7:50

8:30*

14:15

15:34

   

2.

Austriņa L.

Sākumskola / 2.a

   

13:00

14:16

   

7:50

8:30*

   

3.

Bērziņa A.

Sākumskola / 3.c

   

14:10

15:10

13:00

14:06

       

4.

Birže E.

Datorika / 1. – 4.kl.

15:00

16:00

   

15:00

15:30

   

7:56

8:30

5.

Bite I.

Sākumskola / 2.b

7:50

8.30*

   

13:00

14:30

       

6.

Butnāre K.

Angļu valoda / 1. – 3.kl.

       

13:00

15:03

7:50

8:30*

   

7.

Dambīte S.

Sākumskola / 4.c

       

13:30

15:07

7:50

8:30*

   

8.

Damula I.

Sākumskola / 2.c

7:50

8:30*

15:30

17:01

           

9.

Godiņa I.

Kristīgā mācība / 1. – 3.kl.

   

13:00

13:15

           

10.

Grinberga A.

Sākumskola / 1.c

12:20

13:53

   

13:30

14:00

       

11.

Kokorevičs A.

Sports / 2. - 4.kl.

15:00

16:12

               

12.

Kravale E.

Angļu valoda / 4.kl.

15:00

15:48

               

13.

Lēmane A.

Sākumskola / 3.d

13:00

15:03

               

14.

Lēnerte R.

Sākumskola / 1.b

           

13:10

14:00

12:20

13:01

15.

Matīsa M.

Vizuālā māksla / 1. – 4.kl.

       

15:00

16:00

   

8:00

8:33

16.

Mellakaula A.

Sākumskola / 1.a

   

13:00

14:04

   

12:00

13:00

   

17.

Nastaja S.

Sākumskola / 3.b

           

13:00

15:30

13:30

17:03

   

18.

Ozoliņa D.

Sports /1. - 4.kl.

15:00

16:14

               

19.

Petrova R.

Krievu valoda / 4.kl.

           

7:50

8:31

   

20.

Pēlmanis J.

Mūzika / 3.kl.

       

7:50

8:30

       

21.

Sīle I.

Sākumskola / 3.a

       

14:30

15:10

13:30

14:14

   

22.

Tālberga L.

Mūzika / 1. - 4.kl.

           

14:20

15:00

13:30

15:00

23.

Tumulāne O.

Sākumskola / 4.b

   

14:20

15:00

7:50

8:30*

14:20

15:01

   

24.

Zaharevska K.

Angļu valoda / 1., 3., 4.kl.

       

14:20

15:00

7:50

8:30*

   

25.

Zemīte I.

Vācu valoda / 3., 4.kl.

   

15:00

15:54

       

8:00

8:30*

26.

Ziediņa V.

Angļu valoda / 4.kl.

7:50

15:00

8:35*

15:40

   

15:00

15:31

       

 

* Rīta konsultāciju laiki valodu mācību priekšmetos, matemātikā, dabaszinātnēs un vēsturē paredzēti izglītojamajiem, kuriem piešķirti atbalsta pasākumi

 

Apstiprināts ar direktores 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.96

 

Konsultāciju grafiks 5. – 9.klasei 2018./2019. mācību gads

 

Npk.

Skolotājs (-a)

Priekšmeti, kuros konsultē/

klase (-es)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

No

Līdz

1.

Andruce A.

Matemātika / 5. – 8.kl.

14:20

15:00

15:00

15:50

   

8:00

8:30*

   

2.

Bāliņš R.

Bioloģija, Ķīmija / 8. – 9.kl.

   

15:45

16:25

           

3.

Birže E.

Informātika, Datorika / 5.kl.

15:00

16:00

   

15:00

15:30

   

7:56

8:30

4.

Gabaliņa E.

Vizuālā māksla / 5. – 8.kl.

           

15:45

16:33

   

5.

Goda R.

Latviešu valoda, Literatūra /5.–9.kl.

15:20

16:23

14:15

15:05

   

7:50

8:30*

   

6.

Kagane J.

Matemātika / 6.,7.kl.

       

7:50

8:30*

   

15:05

15:55

7.

Kokorevičs A.

Sports / 5. - 9.kl.

               

15:00

16:12

8.

Kravale E.

Angļu valoda / 5., 6.kl.

15:00

15:48

               

9.

Krieviņa D.

Bioloģija, Fizika / 8. – 9.kl.

           

8:10

15:45

8:30*

16:05

   

10.

Matīsa M.

Vizuālā māksla / 9.kl.

       

15:00

16:00

   

8:00

8:33

11.

Miklašonoka J.

Informātika, Datorika / 6. – 9.kl.

   

15:45

16:30

   

15:45

16:02

   

12.

Ozoliņa D.

Sports / 5. – 9.kl.

           

15:00

16:15

   

13.

Petrova R.

Krievu valoda / 7. – 9.kl.

           

15:05

16:00

   

14.

Pēlmanis J.

Mūzika / 5., 6., 7., 9.kl.

               

15:50

16:40

15.

Plakane G.

Vēsture / 6. – 9.kl.

   

15:45

16:25

   

7:50

8:28*

   

16.

Purviņš K.

Matemātika / 5. – 9.kl.

   

14:00

16:00

7:50

8:30*

       

17.

Setkovska V.

Dabaszinības, Bioloģija, Ģeogrāfija / 5. – 9.kl.

15:00

16:00

15:00

16:00

8:00

8:30*

       

18.

Špons A.

Mājturība un tehnoloģijas/ 5. – 9.kl.

       

8:00

8:30

15:00

15:40

   

19.

Šteinberga I.

Mājturība un tehnoloģijas/ 5. – 9.kl.

           

14:15

14:59

   

20.

Tumulāne O.

Matemātika / 5.kl.

14:20

15:00

               

21.

Tālberga L.

Mūzika / 8.kl.

   

15:00

16:00

           

22.

Voronova O.

Sociālās zinības / 5. – 9.kl.

           

15:50

16:45

   

23.

Zaharevska K.

Angļu valoda / 5. - 8.kl.

15:00

16:30

       

7:50

8:30*

   

24.

Zariņa S.

Latviešu valoda, Literatūra /5.–7.kl.

15:05

15:45

   

14:20

15:10

       

25.

Zemīte I.

Vācu valoda / 6. – 9.kl.

   

15:00

15:54

       

8:00

8:30*

26.

Zeiļuka M.

Latviešu valoda, Literatūra / 5.–9.kl.

15:00

16:30

   

7:50

8:30*

       

27.

Ziediņa V.

Angļu valoda / 5. – 9. kl.

7:50

15:00

8:35*

15:40

   

15:00

15:31

       

 

* Rīta konsultāciju laiki valodu mācību priekšmetos, matemātikā, dabaszinātnēs un vēsturē paredzēti izglītojamajiem, kuriem piešķirti atbalsta pasākumi