Mārupes pamatskola 2018./2019. m.g.

Pārbaudes darbi pamatskolā 5. – 6. kl.

DECEMBRIS

Diena

Datums

Klase

5.a

5.b

6.a

6.b

Pirmdiena

3.

   

Informātika

         

Otrdiena

4.

       

Mājturība#

 

Mājturība#

 

Trešdiena

5.

Informātika

Mājturība#

Mājturība#

         

Ceturtdiena

6.

Matemātika

 

Matemātika

 

Angļu val.-1

 

Angļu val.-1

 

Piektdiena

7.

               

Pirmdiena

10.

Angļu val.-1

 

Angļu val.-1

Literatūra

Latv. val.

Literatūra

Latv. val.

 

Otrdiena

11.

Literatūra

     

Mūzika

 

Vēsture**

 

Trešdiena

12.

Latv. val.

 

Mūzika

Latv. val.

Vēsture**

 

Mūzika

Literatūra

Ceturtdiena

13.

Angļu val.-2

 

Angļu val.-2

Soc. zin.

Matemāt.-1

Angļu val.-2

Matemāt.-1

Angļu val.-2

Piektdiena

14.

Mūzika

Datorika

Datorika

 

Matemāt.-2

Krievu val.

Matemāt.-2

Krievu val.

Pirmdiena

17.

       

Vācu val.

 

Vācu val.

 

Otrdiena

18.

Matemāt.-1

 

Matemāt.-1

         

Trešdiena

19.

               

Ceturtdiena

20.

               

Piektdiena

21.

               

* - Latvijas vēsture

** - Pasaules vēsture

# - Mājturība un tehnoloģijas


Mārupes pamatskola 2018./2019. m.g.

Pārbaudes darbi pamatskolā 7. – 9. kl.

DECEMBRIS

Diena

Datums

Klase

7.a

7.b

8.a

8.b

9.

Pirmdiena

3.

       

Angļu val.-2

 

Angļu val.-2

     

Otrdiena

4.

Vācu val.

 

Vācu val.

 

Datorika

         

Trešdiena

5.

Angļu val.-1

 

Angļu val.-1

 

Matem. – 2

 

Matem. – 2

     

Ceturtdiena

6.

Datorika

Matem. – 1

Datorika

Matem. – 1

Vācu val.

 

Vācu val.

Datorika

   

Piektdiena

7.

               

Fizika

 

Pirmdiena

10.

Latv. val.-1

 

Latv. val.-1

 

Latv. val.-2

Literatūra

Latv. val.-2

 

Krievu val./ Vācu val.

Matemāt.

Otrdiena

11.

Krievu val.

Informātika

Krievu val.

Informātika

Matem. – 1

Ķīmija

Literatūra

Matem. – 1

Latv. val.

 

Trešdiena

12.

Angļu val.-2

Latv. val.-2

Angļu val.-2

Latv. val.-2

Angļu val.-1

Latv. val.-1

Angļu val.-1

Latv. val.-1

Vizuālā m.

Angļu val.

Ceturtdiena

13.

Mūzika

Matem. – 2

Vēsture**

Matem. – 2

Vēsture*

Krievu val.

Vēsture*

Krievu val.

Vēsture**

 

Piektdiena

14.

Literatūra

Vēsture**

Literatūra

Mūzika

Angļu val.-2

Vēsture**

Angļu val.-2

Vēsture**

Mūzika

Literatūra

Pirmdiena

17.

Angļu val.-1

 

Angļu val.-1

             

Otrdiena

18.

Vēsture*

 

Vēsture*

 

Matem. – 1

Fizika

Matem. – 1

Ķīmija

Vēsture*

 

Trešdiena

19.

                   

Ceturtdiena

20.

                   

Piektdiena

21.

                   

* - Latvijas vēsture

** - Pasaules vēsture                                                                                      

# - Mājturība un tehnoloģijas

Mārupes pamatskola 2018./2019. m.g.

Pārbaudes darbi sākumskolā 3. kl.

DECEMBRIS

Diena

Datums

Klase

3.a

3.b

3.c

3.d

Pirmdiena

3.

Vācu val.

 

Datorika

 

Datorika

 

Datorika

Vācu val.

Otrdiena

4.

Krievu val.

         

Ētika

 

Trešdiena

5.

               

Ceturtdiena

6.

Latviešu val.

Datorika

Latviešu val.

Krievu val.

Krievu val.

Latviešu val.

Krievu val.

Mājturība*

Piektdiena

7.

Angļu val.

 

Angļu val.

 

Angļu val.

 

Angļu val.

 

Pirmdiena

10.

   

Sociālās zin.

 

Sociālās zin.

 

Matemātika

 

Otrdiena

11.

Ētika

Latviešu val.

Dabaszinības

Ētika

Latviešu val.

Ētika

Dabaszinības

Latviešu val.

Trešdiena

12.

Matemātika

Mājturība*

Mājturība*

 

Mūzika

Vizuālā m.

Mūzika

Vizuālā m.

Ceturtdiena

13.

               

Piektdiena

14.

               

Pirmdiena

17.

       

Matemātika

 

Sociālās zin.

 

Otrdiena

18.

Dabaszinības

     

Dabaszinības

     

Trešdiena

19.

               

Ceturtdiena

20.

               

Piektdiena

21.

               

* - Mājturība un tehnoloģijas

 


Mārupes pamatskola 2018./2019. m.g.

Pārbaudes darbi sākumskolā 4. kl.

DECEMBRIS

Diena

Datums

Klase

4.a

4.b

4.c

Pirmdiena

3.

       

Matemātika

 

Otrdiena

4.

Matemātika

 

Datorika

 

Datorika

Mājturība*

Trešdiena

5.

Angļu val.

         

Ceturtdiena

6.

   

Angļu val. - 2

     

Piektdiena

7.

Latviešu val.

Datorika

       

Pirmdiena

10.

Sociālās zin.

 

Angļu val. - 1

Literatūra

Latviešu val.

Angļu val. - 1

Otrdiena

11.

Krievu val.

 

Krievu val.

Vizuālā m.

Krievu val.

Literatūra

Trešdiena

12.

Dabaszinības

 

Dabaszinības

Sociālās zin.

Sociālās zin.

Vizuālā m.

Ceturtdiena

13.

           

Piektdiena

14.

Vizuālā m.

         

Pirmdiena

17.

Matemātika

 

Matemātika

Latviešu val.

Dabaszinības

 

Otrdiena

18.

Latviešu val.

Vācu val.

Vācu val.

 

Vācu val.

 

Trešdiena

19.

       

Matemātika

 

Ceturtdiena

20.

           

Piektdiena

21.

           

* - Mājturība un tehnoloģijas

Mārupes pamatskola 2018./2019. m.g.

Pārbaudes darbi sākumskolā 2. kl.

DECEMBRIS

Diena

Datums

Klase

2.a

2.b

2.c

Pirmdiena

3.

Angļu val.

     

Datorika

 

Otrdiena

4.

   

Angļu val. - 2

 

Angļu val. - 2

 

Trešdiena

5.

Datorika

     

Angļu val. - 1

 

Ceturtdiena

6.

   

Angļu val. - 1

     

Piektdiena

7.

   

Datorika

 

Latviešu val.

 

Pirmdiena

10.

Matemātika

 

Latviešu val.

Mājturība*

   

Otrdiena

11.

Dabaszinības

Vizuālā m.

Dabaszinības

 

Mājturība*

 

Trešdiena

12.

Latviešu val.

 

Matemātika

Vizuālā m.

Matemātika

 

Ceturtdiena

13.

Mājturība*

     

Dabaszinības

 

Piektdiena

14.

Ētika

 

Ētika

 

Ētika

Vizuālā m.

Pirmdiena

17.

Sociālās zin.

 

Sociālās zin.

 

Latviešu val.

Sociālās zin.

Otrdiena

18.

           

Trešdiena

19.

           

Ceturtdiena

20.

           

Piektdiena

21.