Apstiprināts ar direktores 2018.gada 31.augusta rīkojumu Nr.85

Stundu saraksts 5. – 6. klasēm (21011111, 21015611)

2018./2019. m. g. (ar 03.09.2018.)

Stunda p.k.

Diena

Klase/kabinets

Stunda p.k.

5.a

5.b

6.a

6.b

1.

Pirmdiena

Dabaszinības

10.

Literatūra

106.

Angļu valoda

104./122.

Angļu valoda

104./122.

1.

2.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

2.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

3.

4.

Angļu valoda

122./10.

Angļu valoda

122./10.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

4.

5.

Sports

Z

Informātika

7.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

5.

6.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

-------/Vācu val.

10.

-------/Vācu val.

10.

6.

7.

   

Informātika

7.

Literatūra

106.

Sports

Z

7.

1.

Otrdiena

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

1.

2.

Sports

Z

Dabaszinības

106.

Informātika

7.

Mājturība*

8./136.

2.

3.

Mūzika

138.

Literatūra

106.

Informātika

7.

Mājturība*

8./136.

3.

4.

Klases stunda

204.

Mūzika

138.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

4.

5.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Mūzika

109.

Informātika

7.

5.

6.

Literatūra

106.

Sports

Z

Mājturība*

8./136.

Informātika

7.

6.

7.

       

Mājturība*

8./136.

Literatūra

106.

7.

1.

Trešdiena

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Sports

Z

Mūzika

109.

1.

2.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Dabaszinības

204.

Latvijas vēsture

107.

2.

3.

Mājturība*

8./136.

Dabaszinības

204.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

3.

4.

Mājturība*

8./136.

Mūzika (f)

109.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

4.

5.

Dabaszinības

104.

Mājturība*

8./136.

Latvijas vēsture

106.

Literatūra

204.

5.

6.

Informātika

7.

Mājturība*

8./136.

Krievu val./-------

204.

Dabaszinības

106.

6.

7.

Informātika

7.

           

7.

1.

Ceturtdiena

Vizuālā māksla

10.

Sociālās zinības

106.

Angļu valoda

122./11.

Angļu valoda

122./11.

1.

2.

Angļu valoda

122./104.

Angļu valoda

122./104.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

2.

3.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Vizuālā māksla

10.

Datorika

7.

3.

4.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Sociālās zinības

106.

Pasaules vēsture

104.

4.

5.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Datorika

7.

Vizuālā māksla

10.

5.

6.

Literatūra

104.

Vizuālā māksla

10.

Datorika

7.

Sociālās zinības

107.

6.

7.

   

Sports

Z

Klases stunda

11.

Krievu val./-------

106.

7.

8.

           

Datorika

7.

8.

1.

Piektdiena

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Krievu val./ Vācu val.

204./8.

-------/ Vācu val.

8.

1.

2.

Dabaszinības

104.

Datorika

7.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

2.

3.

Angļu valoda

122./107.

Angļu valoda

122./107.

Dabaszinības

104.

Krievu val./ ------

204.

3.

4.

Sociālās zinības

107.

Dabaszinības

104.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

4.

5.

Datorika

7.

Klases stunda

10.

Pasaules vēsture

106.

Dabaszinības

104.

5.

6.

Mūzika (f)

109.

Datorika

7.

Sports

Z

Klases stunda

107.

6.

7.

Datorika

7.

   

Literatūra

106.

Sports

Z

7.

* Mājturība un tehnoloģijas

Apstiprināts ar direktores 2018.gada 31.augusta rīkojumu Nr.85

Stundu saraksts 7. – 9. klasēm (21011111, 21015611)

2018./2019. m. g. (ar 03.09.2018.)

Stunda p.k.

Diena

Klase/kabinets

7.a

7.b

8.a

8.b

9.

1.

Pirmdiena

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

Matemātika

9.

2.

Sports

Z

Sports

Z

Mūzika

109.

Bioloģija

9.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

3.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

-------/ Vācu val.

8.

Angļu valoda

122./10.

Angļu valoda

122./10.

Ģeogrāfija

9.

4.

Ģeogrāfija

9.

Krievu val./------

204.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Literatūra

8.

5.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Literatūra

10.

Mūzika

109.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

6.

Angļu valoda

122./107.

Angļu valoda

122./107.

Sports

Z

Sports

Z

   

7.

Bioloģija

9.

Klases stunda

104.

           

8.

                   

1.

Otrdiena

Latvijas vēsture

122.

Bioloģija

224.

Fizika

8.

Klases stunda

219.

Bioloģija

9.

2.

Latviešu valoda

104./122.

Latviešu valoda

104./122.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Bioloģija

9.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Ģeogrāfija

122.

Ķīmija

9.

Latviešu valoda

104.

4.

Mājturība*

8./136.

Ģeogrāfija

122.

Datorika

7.

Ķīmija

9.

Latvijas vēsture

11.

5.

Mājturība*

8./136.

Krievu val./ Izaug. kl.

204./202.

Ķīmija

9.

Literatūra

106.

Ģeogrāfija

122.

6.

Krievu val./Vācu val.

204./107.

Izaug. kl. / Vācu val.

202./204.

Ķīmija

9.

Ģeogrāfija

104.

Matemātika

11.

7.

Ģeogrāfija

104.

Informātika

7.

Krievu val./Vācu val.

204./11.

Krievu val./Vācu val.

204./11.

Ķīmija

9.

8.

Informātika

7.

       

Izaugsmes klase

11.

Ķīmija

9.

1.

Trešdiena

Bioloģija

204.

Latvijas vēsture

107.

Matemātika

9./11.

Matemātika

9./11.

Mājturība*

8./136.

2.

Angļu valoda

122./214.

Angļu valoda

122./214.

Matemātika

9./11.

Matemātika

9./11.

Mājturība*

8./136.

3.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Literatūra

214.

Latvijas vēsture

9.

Angļu valoda

122.

4.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latvijas vēsture

122.

Ģeogrāfija

204.

Matemātika

9.

5.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

122./211.

Latviešu valoda

122./211.

Matemātika

9.

6.

Sports

Z

Sports

Z

Angļu valoda

122./11.

Angļu valoda

122./11.

Latviešu valoda

104.

7.

   

Ģeogrāfija

106.

Sports

Z

Sports

Z

Vizuālā māksla

10.

8.

       

Matemātika (f)

107./11.

Matemātika (f)

107./11.

Klases stunda

106.

1.

Ceturtdiena

Mūzika

109.

Krievu val./-----

204.

Mājturība*

8./136.

Fizika

9.

Latviešu valoda

104.

2.

Datorika

7.

Vizuālā māksla

10.

Mājturība*

8./136.

Sociālas zinības

106.

Pasaules vēsture

9.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Bioloģija

9.

Mājturība*

8./136.

Matemātika

122.

4.

Vizuālā māksla

10.

Datorika

7.

Bioloģija

9.

Mājturība*

8./136.

Krievu val./Vācu val.

204./122.

5.

Klases stunda

122.

Mājturība*

8./136.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Sports

Z

6.

Literatūra

106.

Mājturība*

8./136.

Krievu val./Vācu val.

204./11.

Krievu val./Vācu val.

204./11.

Angļu valoda

122.

7.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

-------/ Vācu val.

9.

Vizuālā māksla

10.

Datorika

7.

Izaugsmes klase

104.

8.

   

Literatūra

106.

Fizika

9.

Vizuālā māksla

10.

Matemātika (f)

11.

1.

Piektdiena

Literatūra

106.

Sociālas zinības

211.

Pasaules vēsture

122.

Bioloģija

104.

Fizika

9.

2.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

Sociālas zinības

8.

Pasaules vēsture

106.

Fizika

9.

3.

Izaugsmes klase

138.

Pasaules vēsture

106.

Matemātika

9./11.

Matemātika

9./11.

Sociālas zinības

8.

4.

Pasaules vēsture

106.

Literatūra

8.

Matemātika

9./11.

Matemātika

9./11.

Sports

Z

5.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Izaugsmes klase

138.

Literatūra

204.

Angļu valoda

122.

6.

Sociālas zinības

9.

Bioloģija

104.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

Literatūra

106.

7.

   

Mūzika

109.

Ģeogrāfija

104.

Fizika

9.

Matemātika

11.

8.

       

Klases stunda

9.

   

Mūzika

109.

* Mājturība un tehnoloģijas