Apstiprināts ar direktores 2019.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.13/1-9/10

Stundu saraksts 5. – 6. klasēm (21011111, 21015611)

2018./2019. m.g. (ar 28.01.2019.)

Stunda p.k.

Diena

Klase/kabinets

Stunda p.k.

5.a

 

5.b

 

6.a

 

6.b

 

1.

Pirmdiena

Angļu valoda

122./10.

Angļu valoda

122./10.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

1.

2.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

2.

3.

Mūzika

109.

Dabaszinības

10.

Angļu valoda

122./106.

Angļu valoda

122./106.

3.

4.

Klases stunda

10.

Mūzika

138.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

4.

5.

Sports

z.

Literatūra

106.

Klases stunda

11.

Dabaszinības

107.

5.

6.

Literatūra

104.

Informātika

7.

Dabaszinības

11.

Sports

z.

6.

7.

   

Informātika

7.

Literatūra

104.

   

7.

1.

Otrdiena

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

1.

2.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Informātika

209.

Latvijas vēsture

122.

2.

3.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Informātika

7.

Pasaules vēsture

122.

3.

4.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Sports

z.

Klases stunda

107.

4.

5.

Literatūra

104.

Sports

z.

Mājturība*

8./136.

Informātika

7.

5.

6.

Dabaszinības

104.

   

Mājturība*

8./136.

Informātika

7.

6.

7.

           

Literatūra

104.

7.

1.

Trešdiena

Sports

z.

Mūzika (f)

109.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

1.

2.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

2.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Dabaszinības

204.

Mājturība*

8./136.

3.

4.

Mūzika (f)

138.

Dabaszinības

204.

Literatūra

104.

Mājturība*

8./136.

4.

5.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Mūzika

109.

Dabaszinības

204.

5.

6.

Informātika

7.

Mājturība*

8./136.

Latvijas vēsture

11.

Mūzika

109.

6.

7.

Informātika

7.

Mājturība*

8./136.

Pasaules vēsture

11.

   

7.

1.

Ceturtdiena

Vizuālā māksla

10.

Sociālās zinības

109.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

1.

2.

Angļu valoda

122./104.

Angļu valoda

122./104.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

2.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Angļu valoda

122./104.

Angļu valoda

122./104.

3.

4.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Krievu val./ Vācu val.

106./9.

-------/Vācu val.

---/9.

4.

5.

Mājturība*

8./136.

Klases stunda

107.

Vizuālā māksla

10.

Datorika

7.

5.

6.

Mājturība*

8./136.

Vizuālā māksla

10.

Sociālās zinības

104.

Datorika

7.

6.

7.

   

Sports

z.

Datorika

7.

Krievu val./-------

104./---

7.

8.

       

Datorika

7.

Vizuālā māksla

10.

8.

1.

Piektdiena

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

-------/Vācu val.

---/8.

Krievu val./ Vācu val.

204./8.

1.

2.

Dabaszinības

106.

Datorika

7.

Krievu val./ ------

204./---

Literatūra

104.

2.

3.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

3.

4.

Sociālās zinības

106.

Dabaszinības

104.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

4.

5.

Datorika

7.

Literatūra

106.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

5.

6.

Dabaszinības

104.

Datorika

7.

Sports

z.

Sociālās zinības

106.

6.

7.

Datorika

7.

       

Sports

z.

7.

* Mājturība un tehnoloģijas

Apstiprināts ar direktores 2019.gada 28.janvāra rīkojumu Nr. 13/1-9/10

Stundu saraksts 7. – 9. klasēm (21011111, 21015611)

2018./2019. m.g. (ar 28.01.2019.)

Stunda p.k.

Diena

Klase/kabinets

7.a

 

7.b

 

8.a

 

8.b

 

9.

 

1.

Pirmdiena

Ģeogrāfija

9.

Literatūra

106.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

Literatūra

104.

2.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

-------/ Vācu val.

8.

Sports

z.

Sports

z.

Ģeogrāfija

9.

3.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Latviešu valoda

104./9.

Latviešu valoda

104./9.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

4.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Ģeogrāfija

9.

Mūzika

109.

Krievu val./Vācu val.

204./8.

5.

Mūzika

109.

Krievu val./------

204./---

Matemātika

8./9.

Matemātika

8./9.

Latviešu valoda

104.

6.

Angļu valoda

122./107.

Angļu valoda

122./107.

Literatūra

106.

Klases stunda

8.

   

7.

Sports

z.

Sports

z.

Angļu valoda

122./107.

Angļu valoda

122./107.

   

8.

Bioloģija

9.

               

1.

Otrdiena

-------------------

 

Ģeogrāfija

212.

Latvijas vēsture

122.

Mājturība*

8./136.

Bioloģija

9.

2.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Ģeogrāfija

214.

Mājturība*

8./136.

Bioloģija

9.

3.

Mājturība*

8./136.

Bioloģija

11.

Mūzika

109.

Ķīmija

9.

Matemātika

107.

4.

Mājturība*

8./136.

Krievu val./ Izaug.kl.

204./202.

Datorika

7.

Ķīmija

9.

Ģeogrāfija

11.

5.

Krievu val./Vācu val.

204./11.

Izaug.kl. / Vācu val.

202./11.

Ķīmija

9.

Ģeogrāfija

106.

Matemātika

107.

6.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Ķīmija

9.

Literatūra

106.

Krievu val./Vācu val.

204./122.

7.

Literatūra

106.

Informātika

7.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Ķīmija

9.

8.

Informātika

7.

   

Klases stunda

122.

   

Ķīmija

9.

1.

Trešdiena

Latvijas vēsture

11.

Mājturība*

8./136.

Bioloģija

9.

Ģeogrāfija

204.

Matemātika (f)

107.

2.

Bioloģija

204.

Mājturība*

8./136.

Angļu valoda

122./9.

Angļu valoda

122./9.

Latvijas vēsture

212.

3.

Klases stunda

122.

Latvijas vēsture

9.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Vizuālā māksla

10.

4.

Sports

z.

Sports

z.

Pasaules vēsture

11.

Fizika

9.

Matemātika

107.

5.

Angļu valoda

122./8.

Angļu valoda

122./8.

Fizika

9.

Latvijas vēsture

11.

Matemātika

107.

6.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Fizika

9.

Bioloģija

204.

Angļu valoda

122.

7.

Ģeogrāfija

204.

Mūzika

109.

Sports

z.

Sports

z.

Latviešu valoda

104.

8.

   

Klases stunda

106.

Bioloģija

9.

   

Mūzika

109.

1.

Ceturtdiena

-------/ Vācu val.

---/9.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

Latviešu valoda

104./106.

Latviešu valoda

104./106.

Mājturība*

8./136.

2.

Datorika

7.

Sociālas zinības

9.

Vizuālā māksla

10.

Pasaules vēsture

106.

Mājturība*

8./136.

3.

Sociālas zinības

9.

Datorika

7.

Mājturība*

8./136.

Vizuālā māksla

10.

Pasaules vēsture

106.

4.

Vizuālā māksla

10.

Pasaules vēsture

122.

Mājturība*

8./136.

Datorika

7.

Latviešu valoda

104.

5.

Pasaules vēsture

104.

Literatūra

106.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

Sports

z.

6.

Matemātika

122./11.

Matemātika

122./11.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

Krievu val./Vācu val.

204./9.

Matemātika

107.

7.

Krievu val./-------

204./---

Vizuālā māksla

10.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Angļu valoda

122.

8.

Literatūra

106.

   

Matemātika (f)

107./11.

Matemātika (f)

107./11.

Klases stunda

104.

1.

Piektdiena

--------------

 

Ģeogrāfija

211.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Fizika

9.

2.

Angļu valoda

122./8.

Angļu valoda

122./8.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Fizika

9.

3.

Izaugsmes klase

138.

Bioloģija

9.

Literatūra

106.

Sociālas zinības

8.

Literatūra

104.

4.

Latviešu valoda

8./9.

Latviešu valoda

8./9.

Angļu valoda

122./204.

Angļu valoda

122./204.

Sports

z.

5.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Sociālas zinības

8.

Bioloģija

104.

Matemātika

9.

6.

Matemātika

107./11.

Matemātika

107./11.

Izaugsmes klase

138.

Literatūra

8.

Angļu valoda

122.

7.

           

Fizika

9.

Sociālas zinības

107.

8.

           

Izaugsmes klase

9.

Izaugsmes klase

11.

* Mājturība un tehnoloģijas