Apstiprināts ar direktores 2018.gada 31.augusta rīkojumu Nr.85

Stundu saraksts 1. – 2. klasēm (21011111, 21015611)

                                                                                                      2018./2019. m.g. (ar 03.09.2018.)                                                                                       

Stunda

p. k.

Diena

Klase

Stunda

p. k.

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

1.

Pirmdiena

Latviešu valoda

Angļu valoda

Mūzika

Sports

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

1.

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Datorika/ Latv. val.

2.

3.

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

  Sports

3.

4.

Dabaszinības

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Sports

Latviešu valoda

4.

5.

Angļu valoda

Sociālās zinības

 

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

5.

6.

       

Mājturība*

Sociālās zinības

6.

1.

Otrdiena

Vizuālā māksla

Datorika

Angļu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Sports (f)

1.

2.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

2.

3.

Latviešu valoda

Matemātika

  Sports

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

3.

4.

Matemātika

  Sports

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mūzika

4.

5.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Sports (f)

Matemātika

5.

6.

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

 

Dabaszinības

Mājturība*

6.

1.

Trešdiena

Angļu valoda

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

1.

2.

Sports

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

3.

Datorika/Mājturība*

Latviešu valoda

Dabaszinības

Matemātika

Mūzika

Sports (f)

3.

4.

Datorika/Mājturība*

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

Angļu valoda

4.

5.

Mūzika

Mājturība*

Sociālās zinības

Datorika

 

Matemātika

5.

6.

         

Klases stunda

6.

1.

Ceturtdiena

Sociālās zinības

Angļu valoda

Matemātika

Mājturība*

Sports (f)

Latviešu valoda

1.

2.

  Sports

Latviešu valoda

Mūzika (f)

Angļu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

2.

3.

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Mūzika (f)

Matemātika

Sports (f)

3.

4.

Matemātika

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Mūzika (f)

Dabaszinības

4.

5.

 

Dabaszinības

Mājturība*

Matemātika

Angļu valoda

Dabaszinības

5.

6.

       

Klases stunda

 

6.

1.

Piektdiena

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Matemātika

Matemātika

  Sports

1.

2.

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m

2.

3.

Latviešu valoda

Klases stunda

  Sports

  Sports

Datorika/ Latv.val.

Latviešu valoda

3.

4.

Klases stunda

Mūzika (f)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Datorika/Latv.val.

Vizuālā māksla

4.

5.

Mūzika (f)

 

Klases stunda

Klases stunda

  Sports

Matemātika

5.

6.

       

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mājturība un tehnoloģijas

 

Apstiprināts ar direktores 2018.gada 31.augusta rīkojumu Nr.85

                  Stundu saraksts 3. – 4. klasēm (21011111, 21015611)

                                                                                                      2018./2019. m.g. (ar 03.09.2018.)                                                                                       

Stunda

p. k.

Diena

Klase

Stunda

p. k.

3.a

3.b

3.c

3.d

4.a

4.b

4.c

0.

Pirmdiena

Vācu valoda

   

Vācu valoda

     

0.

1.

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

1.

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Angļu valoda

2.

3.

Angļu valoda

Matemātika

Sports

Datorika

Matemātika

Mūzika

Matemātika

3.

4.

Sports

Datorika

Angļu valoda

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Matemātika

4.

5.

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Matemātika

Klases stunda

Literatūra

Dabaszinības

5.

6.

 

Angļu valoda

Datorika

 

Mūzika

Dabaszinības

Klases stunda

6.

1.

Otrdiena

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Krievu v./ Vācu v.

Sports

Latviešu valoda

1.

2.

Mūzika

Matemātika

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Krievu v./ Vācu v.

Matemātika

2.

3.

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Datorika/Mājturība*

Krievu v./ Vācu v.

3.

4.

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Angļu valoda

Datorika/Mājturība*

Sports

4.

5.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Mūzika (f)

Vizuālā māksla

Datorika/Mājturība*

5.

6.

Krievu valoda

   

Angļu valoda

Mājturība*

Matemātika

Datorika/Mājturība*

6.

1.

Trešdiena

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Klases stunda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

1.

2.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

Matemātika

Matemātika

Mūzika

2.

3.

Mājturība*

Angļu valoda

Mūzika (f)

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

3.

4.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

4.

5.

Sports

Mājturība*

Angļu valoda

Vizuālā māksla

Sports

Sociālās zinības

Sociālās zinības

5.

6.

             

6.

0.

Ceturtdiena

 

Vācu valoda

Vācu valoda

       

0.

1.

Datorika

Matemātika

Matemātika

Sports

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

1.

2.

Matemātika

Krievu valoda

Sports

Matemātika

Matemātika

Krievu v./Vācu v.

Matemātika

2.

3.

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Krievu v./Vācu v.

Angļu valoda

Angļu valoda

3.

4.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Latviešu valoda

Krievu valoda

Literatūra

Sports

Literatūra

4.

5.

Latviešu valoda

Klases stunda

Mājturība*

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mūzika (f)

Krievu v./Vācu v.

5.

6.

 

Sports

Krievu valoda

Mājturība*

Sports

Latviešu valoda

Dabaszinības

6.

1.

Piektdiena

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

Matemātika

Angļu valoda

Datorika

Angļu valoda

Angļu valoda

1.

2.

Mūzika (f)

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Krievu valoda (f)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sports

2.

3.

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Klases stunda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Mūzika (f)

3.

4.

Angļu valoda

Vācu v.(f)/ Latv.val.

Krievu v./Vācu v. (f)

Dabaszinības

Matemātika

Matemātika

Matemātika

4.

5.

Klases stunda

Krievu v. (f)/Latv.val.

Dabaszinības

Sports

Angļu valoda

Klases stunda

Latviešu valoda

5.

6.

Krievu v./Vācu v. (f)

   

Vācu valoda (f)

     

6.

* Mājturība un tehnoloģijas