Apstiprināts ar direktores 2019.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.13/1-9/10

Stundu saraksts 1. – 2. klasēm(21011111, 21015611)

                                                                                         2018./2019. m.g. (izmaiņas ar 28.01.2019.)                    

Stunda

p. k.

Diena

Klase

Stunda

p. k.

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

   

1.

Pirmdiena

Latviešu valoda

Angļu valoda

Mūzika

Sports

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

1.

 

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Datorika/ Latv. val.

2.

 

3.

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

  Sports

3.

 

4.

Dabaszinības

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika

Sports

Latviešu valoda

4.

 

5.

Angļu valoda

Mūzika

 

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

5.

 

6.

       

Mājturība*

Sociālās zinības

6.

 

1.

Otrdiena

Vizuālā māksla

Datorika

Angļu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Sports (f)

1.

 

2.

Latviešu valoda

Sports

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

2.

 

3.

Latviešu valoda

Matemātika

  Sports

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

3.

 

4.

Matemātika

Vizuālā māksla

Matemātika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mūzika

4.

 

5.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

5.

 

6.

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

 

Sports (f)

Mājturība*

6.

 

1.

Trešdiena

Angļu valoda

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

1.

 

2.

Sports

Matemātika

Datorika/ Latv. val.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

 

3.

Datorika/Mājturība*

Latviešu valoda

Dabaszinības

Matemātika

Mūzika

Sports (f)

3.

 

4.

Datorika/Mājturība*

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

Angļu valoda

4.

 

5.

Mūzika

Mājturība*

Sociālās zinības

Datorika

 

Matemātika

5.

 

6.

         

Klases stunda

6.

 

1.

Ceturtdiena

Sociālās zinības

Angļu valoda

Matemātika

Mājturība*

Sports (f)

Latviešu valoda

1.

 

2.

  Sports

Latviešu valoda

Mūzika (f)

Angļu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

2.

 

3.

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Mūzika (f)

Matemātika

Sports (f)

3.

 

4.

Matemātika

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Mūzika (f)

Dabaszinības

4.

 

5.

 

Dabaszinības

Mājturība*

Matemātika

Angļu valoda

Dabaszinības

5.

 

6.

       

Klases stunda

 

6.

 

1.

Piektdiena

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Matemātika

Matemātika

  Sports

1.

 

2.

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m

2.

 

3.

Latviešu valoda

Klases stunda

  Sports

  Sports

Datorika/ Latv.val.

Latviešu valoda

3.

 

4.

Klases stunda

Mūzika (f)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Datorika/Latv.val.

Vizuālā māksla

4.

 

5.

Mūzika (f)

 

Klases stunda

Klases stunda

  Sports

Matemātika

5.

 

6.

       

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

Vizuālā māksla (f)

6.

 
                     

* Mājturība un tehnoloģijas

                  

Apstiprināts ar direktores 2019.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.13/1-9/10

                                                                     Stundu saraksts 3. – 4. klasēm (21011111, 21015611)

                                                                                         2018./2019. m.g. (izmaiņas ar 28.01.2019.)                    

Stunda

p. k.

Diena

Klase

Stunda

p. k.

3.a

3.b

3.c

3.d

4.a

4.b

4.c

0.

Pirmdiena

Vācu valoda

   

Vācu valoda

 

Angļu valoda

Angļu valoda

0.

1.

Latviešu valoda

Sports

Mūzika

Latviešu valoda

Slidošana

Matemātika

Klases stunda

1.

2.

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Mūzika

Slidošana

Matemātika

Slidošana

2.

3.

Angļu valoda

Matemātika

Sports

Datorika

Mūzika

Latviešu valoda

Slidošana

3.

4.

Sports

Latviešu valoda

Angļu valoda

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Sociālās zinības

4.

5.

Matemātika

Sociālās zinības

Datorika

Matemātika

Klases stunda

Literatūra

Matemātika

5.

6.

 

Angļu valoda

Sociālās zinības

 

Krievu v./Vācu v.

Dabaszinības

Mūzika

6.

1.

Otrdiena

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Krievu v./ Vācu v.

Sports

Latviešu valoda

1.

2.

Mūzika

Datorika

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu v./ Vācu v.

Sports

2.

3.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Datorika/Mājturība*

Krievu v./ Vācu v.

3.

4.

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Angļu valoda

Datorika/Mājturība*

Matemātika

4.

5.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Ētika/Kristīgā m.

Mūzika (f)

Vizuālā māksla

Datorika/Mājturība*

5.

6.

Mājturība*

   

Angļu valoda

Mājturība*

Matemātika

Datorika/Mājturība*

6.

1.

Trešdiena

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Klases stunda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Matemātika

1.

2.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

Matemātika

Mūzika

Literatūra

2.

3.

Sociālās zinības

Angļu valoda

Mūzika (f)

Matemātika

Angļu valoda

-----------

Dabaszinības

3.

4.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

4.

5.

Sports

Mājturība*

Angļu valoda

Vizuālā māksla

Sports

Dabaszinības

Latviešu valoda

5.

6.

       

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

6.

0.

Ceturtdiena

 

Vācu valoda

Vācu valoda

       

0.

1.

Datorika

Matemātika

Matemātika

Sports

Latviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

1.

2.

Matemātika

Krievu valoda

Sports

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu v./Vācu v.

2.

3.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Krievu v./Vācu v.

Matemātika

3.

4.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

Sports

Matemātika

4.

5.

Latviešu valoda

Klases stunda

Mājturība*

Krievu valoda

Dabaszinības

Mūzika (f)

Latviešu valoda

5.

6.

 

Sports

Krievu valoda

Mājturība*

Sports

Latviešu valoda

Dabaszinības

6.

1.

Piektdiena

Vizuālā māksla

Mūzika (f)

Matemātika

Angļu valoda

Datorika

Angļu valoda

Angļu valoda

1.

2.

Mūzika (f)

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Klases stunda

Latviešu valoda

Slidošana

Sports

2.

3.

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda (f)

Vizuālā māksla

Slidošana

Mūzika (f)

3.

4.

Angļu valoda

Vācu v.(f)/ Latv.val.

Krievu v./Vācu v. (f)

Dabaszinības

Matemātika

Matemātika

Matemātika

4.

5.

Klases stunda

Krievu v. (f)/Latv.val.

Dabaszinības

Sports

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

5.

6.

Krievu v./Vācu v. (f)

   

Vācu valoda (f)

Angļu valoda

Klases stunda

 

6.

* Mājturība un tehnoloģijas