Skolas psiholoģes - Kristīne Caturova, Evita Štāla
Speciālās izglītības pedagogi - Agija Jēgere, Singa Lūse, Zane Mališeva
Logopēde - Ivita Petuhova
Medmāsa - Aina Kokoreviča