Skolas psiholoģe - Kristīne Caturova

Pieņemšanas laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās no 9:00 līdz 16:00
Speciālais pedagogs - Agija Jēgere
Logopēde - Ivita Petuhova
Pieņemšanas laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no 12:00 līdz 17:00
Medmāsa - Aina Kokoreviča
Pieņemšanas laiki: