Skolas vadība

Skolas direktore - Sigita Sakoviča

Direktora vietniece izglītības jomā (DVIJ) sākumskolas posmā - Solvita Jakubovska

Direktora vietnieks izglītības jomā (DVIJ) pamatskolas posmā - Kristaps Purviņš

Direktora vietniece audzināšanas jomā (DVAD) - Jekaterina Kagane

Direktora vietniece audzināšanas jomā (DVAD) - Oksana Tumulāne

Direktora vietniece saimnieciskajā jomā (DVSD) - Inga Jātniece

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā (DVPIJ) - Diāna Kravale

 

Mārupes pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2020./2021.m.g.

1.

Alferenkova Olga

matemātika

2.

Ančupāne Ilona

sākumskola, 2.a klases audzinātāja

3.

Arzaņājeva Santa

latviešu valoda un literatūra, 9.b klases audzinātāja

4.

Balode Inese

sports

5.

Bērziņa Aija

sākumskola, 1.c klases audzinātāja

6.

Birže Elita

datorika, 7.a klases audzinātāja

7.

Bite Inga

sākumskola, 4.b klases audzinātāja

8.

Butnāre Kristīne

angļu valoda, 5.a klases audzinātāja

9.

Caturova Kristīne

izglītības psihologs

10.

Dambīte Sintija

sākumskola, 2.c klases audzinātāja, 6.c klases audzinātāja

11.

Damula Inese

sākumskola, 4.c klases audzinātāja

12.

Eglīte Liāna

matemātika

13.

Feoktistova Elizabete

krievu valoda

14.

Gabranova Santa

logopēds

15.

Goda Raimonda

latviešu valoda un literatūra

16.

Godiņa Iveta

kristīgā mācība

17.

Grēniņa Rūta

sākumskola, angļu valoda, 2.d klases audzinātāja

18.

Grinberga Andra

sākumskola, 3.c klases audzinātāja

19.

Jakubovska Solvita

direktora vietniece izglītības jomā (DVIJ)

20.

Jēgere Agija

speciālais pedagogs

21.

Kagane Jekaterina

direktora vietniece audzināšanas darbā (DVAD), matemātika, 8.a klases audzinātāja

22.

Kaijaka Diāna

vizuālā māksla

23.

Kisiele Līga

latviešu valoda un literatūra, pagarinātās dienas grupa

24.

Kokorevičs Agris

sports

25.

Kravale Elīna

angļu valoda

26.

Krieviņa Daiga

fizika, ķīmija

27.

Laiveniece Diāna

pagarinātās dienas grupa

28.

Lēmane Agita

sākumskola, 1.d klases audzinātāja

29.

Lēnerte Regīna

sākumskola, 3.b klases audzinātāja

30.

Livča Ruta

pagarinātās dienas grupa

31.

Matīsa Maija

vizuālā māksla

32.

Mazure Kristīne

mūzika, 5.d klases audzinātāja

33.

Mellakaula Antra

sākumskola, 3.a klases audzinātāja

34.

Miķelsone Māra

latviešu valoda un literatūra

35.

Mora Dace

bibliotekāre

36.

Namsone Santa

angļu valoda

37.

Nastaja Sandra

sākumskola, ģeogrāfija, 1.b klases audzinātāja, 5.b klases audzinātāja

38.

Ozoliņa Agrita

mūzika

39.

Ozoliņa Dace

sports

40.

Ozoliņa-Lase Kristīne

angļu valoda

41.

Petročenko Zoja

informātika un datorika

42.

Petrova Raisa

krievu valoda

43.

Petuhova Ivita

logopēds

44.

Pumpura Iveta

speciālais pedagogs

45.

Purviņš Kristaps

direktora vietnieks izglītības jomā (DVIJ), matemātika, inženierzinības, 7.b klases audzinātājs, 8.b klases audzinātājs

46.

Rudzīte Monta

sākumskola, 4.a klases audzinātāja

47.

Rumbeniece Lāsma

sākumskola, 1.e klases audzinātāja

48.

Sakoviča Sigita

direktore

49.

Setkovska Vivita

dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, 6.a klases audzinātāja

50.

Sīle Inese

sākumskola, 1.a klases audzinātāja

51.

Stepakina Margarita

pagarinātās dienas grupa

52.

Strazdiņa Silga

tautas dejas

53.

Špons Ainārs

mājturība un tehnoloģijas

54.

Štāla Evita

izglītības psihologs

55.

Šteinberga Iveta

mājturība un tehnoloģijas

56.

Tālberga Laura

mūzika, teātra māksla

57.

Teilāne Kintija

Latvijas un pasaules vēsture

58.

Trušele Tatjana

pagarinātās dienas grupa

59.

Tumulāne Oksana

direktora vietniece audzināšanas darbā (DVAD), sākumskola, 2.b klases audzinātāja

60.

Vestfāle Līga

vācu valoda

61.

Vītola Singa

speciālais pedagogs

62.

Voronova Olga

sociālās zinības

63.

Zemīte Ilze

vācu valoda, 6.b klases audzinātāja

64.

Ziediņa Viktorija

angļu valoda, 9.a klases audzinātāja

 

Pagarinātās dienas grupas skolotājas

Tatjana Trušele, Margarita Stepakina, Antra Mellakaula, Inese Sīle, Inese Damula, Regīna Lēnerte, Ilona Ančupāne, Inga Bite, Agita Lēmane, Zane Mališeva, Silvija Upīte, Ruta Livča

PII skolotājas

Daiga Mūrniece, Zane Eihe, Zane Kalve, Evija Grīnvalde, Iveta Putniņa, Madara Liepiņa, Ilona Magiča, Sandra Vīksne, Dina Voroncova

PII sporta skolotāja

Aija Rutkovska

PII mūzikas skolotāja

Kaiva Gaigala

PII logopēde

Santa Putnāne

PII skolotāju palīgi

Gunta Lukjanska, Sandra Kuprijanova, Jeļena Gaidele-Brečka, Olga Rutkovska, Neonilla Bužinska

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase