Skolas vadība:

Skolas direktore - Sigita Sakoviča

Direktores vietniece izglītības jomā (DVIJ) - Solvita Jakubovska

Direktores vietniece audzināšanas darbā (DVAD) - Jekaterina Kagane

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā (DVSD) - Inga Jātniece

Direktores vietniece pirmskolas izglītības jomā (DVPIJ) - Diāna Kravale

Klašu audzinātāji:

1.a klases audzinātāja - Antra Mellakaula

1.b klases audzinātāja - Regīna Lēnerte

1.c klases audzinātāja - Andra Grinberga

2.a klases audzinātāja - Līga Austriņa

2.b klases audzinātāja - Inga Bite

2.c klases audzinātāja - Inese Damula

3.a klases audzinātāja - Inese Sīle

3.b klases audzinātāja - Sandra Nastaja

3.c klases audzinātāja - Aija Bērziņa

3.d klases audzinātāja - Agita Lēmane

4.a klases audzinātāja - Ilona Ančupāne

4.b klases audzinātāja - Oksana Tumulāne

4.c klases audzinātāja - Sintija Dambīte

5.a klases audzinātāja - Kristīne Butnāre

5.b klases audzinātājs - Kristaps Purviņš

6.a klases audzinātāja - Jekaterina Kagane

6.b klases audzinātājs - Kristaps Purviņš

7.a klases audzinātāja - Viktorija Ziediņa

7.b klases audzinātāja - Santa Zariņa

8.a klases audzinātāja - Daiga Krieviņa

8.b klases audzinātāja - Solvita Jakubovska

9.klases audzinātāja - Maija Pujate

Priekšmetu skolotāji:

Latviešu valodas un literatūras skolotājas  - Raimonda Goda, Maija Zeiļuka, Santa Zariņa

Angļu valodas skolotājas - Viktorija Ziediņa, Kristīne Butnāre, Kristīne Zaharevska, Elīna Kravale

Krievu valodas skolotāja - Raisa Petrova

Vācu valodas skolotāja - Ilze Zemīte

Matemātikas skolotāji  - Jekaterina Kagane, Kristaps Purviņš, Ilze Veinberga, Oksana Tumulāne

Fizikas skolotāja - Daiga Krieviņa

Dabaszinību skolotāji (bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija) - Daiga Krieviņa, Vivita Setkovska, Rolands Bāliņš

Vēstures skolotāja - Guna Plakane

Kristīgās mācības skolotāja - Iveta Godiņa

Sociālo zinību skolotājas - Solvita Jakubovska, Olga Voronova

Sporta skolotāji - Agris Kokorevičs, Dace Ozoliņa

Informātikas un datorikas skolotājas - Elita Birže, Jogita Miklošonoka

Mājturības un tehnoloģiju skolotāji (meitenēm, zēniem) - Iveta Šteinberga, Ainārs Špons

Mūzikas skolotāji - Laura Tālberga, Jānis Pēlmanis

Vizuālās mākslas skolotājas - Maija Matīsa, Elīna Gabaliņa

Tautas deju skolotāja - Silga Strazdiņa

Skolas bibliotekāre - Dace Mora

Karjeras konsultante - Viktorija Ziediņa

Pagarinātās dienas grupas skolotājas:

Tatjana Trušele, Margarita StepakinaAntra Freimane, Inese Sīle, Inese Damula, Regīna Lēnerte, Ilona Ančupāne, Inga Bite, Agita Lēmane, Zane Grīviņa, Silvija Upīte

PI skolotājas:

Daiga Mūrniece, Diāna Laiveniece, Iveta Šteinberga, Tatjana Ļeškevica, Ilona Magiča, Sandra Vīksne, Ilze Lutkovska, Dina Voroncova, Madara Osīte, Santa Osipenko

PI sporta skolotāja:

Aija Rutkovska

PI mūzikas skolotāja:

Santa Gintere-Deksne

PI skolotāju palīgi:

Gunta Lukjanska, Sandra Kuprijanova, Zigrīda Jākobsone, Jeļena Gaidele-Brečka, Ilze Vīksne, Olga Rutkovska

 

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase