Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa skatīt šeit.

Direktores atestācijas apliecība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2017. - 2020.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit.