Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2019. - 2024.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g. skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g. skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas kārtība, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas audzināšanas darba programma 2021. – 2023.gadam skatīt šeit.