Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit...

Izglītības iestādes akreditācijas lapa skatīt šeit...

Direktores atestācijas apliecība skatīt šeit...

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit...

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g. skatīt šeit...

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2017. - 2020.g. skatīt šeit...

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit...

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit...