Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa skatīt šeit.

Direktores atestācijas apliecība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2019. - 2024.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g. skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas kārtība, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas skatīt šeit. 

Audzināšanas programma skatīt šeit.

Kārtību, kādā Mārupes pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2021./2022.m.g. skatīt šeit.