Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa skatīt šeit.

Direktores atestācijas apliecība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2019. - 2024.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g. skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas kārtība, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas skatīt šeit.