Mārupes pamatskola realizē:

 • Vispārējās izglītības programmas licence, vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
  Skatīt šeit...


 • Vispārējās izglītības programmas licence, pamatizglītības programma, kods 21011111
  Skatīt šeit... Skatīt šeit...


 • Izglītības programmas akreditācijas lapa, pamatizglītības programmai 21011111
  Skatīt šeit...


 • Vispārējās izglītības programmas licence, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611
  Skatīt šeit... Skatīt šeit...


 • Izglītības programmas akreditācijas lapa, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 2105611
  Skatīt šeit...

 • Vispārējās izglītības programmas licence, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  Skatīt šeit...


 • Izglītības programmas akreditācijas lapa, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 2105811 
  Skatīt šeit...