Mārupes pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.

Misija

Mēs nodrošinām kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām.
 

Mēs piedāvājam draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā:

  • izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu,
  • līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas,
  • savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki,
  • izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai,
  • skolēni jau no 1.klases mērķtiecīgi tiek virzīti veiksmīgai savas karjeras izvēlei (sevis vadībai) un tās piepildīšanai,
  • aktīva un interesanta ārpusklases dzīve,
  • tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi.

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens.

 

Mārupes pamatskolas himna

 

Tev ir simtiem iespēju šodien...


Vārdi K. Apšukrūma

Melodija A. Egle 

Tev ir simtiem iespēju šodien
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs, 
kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.

Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.

Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.

 

 

Draugi

marupeuzdevumi