Uz skolas 65.gadu jubileju 2014.gadā tika izveidots skolas buklets par tradīcijām skolā, skolas darbiniekiem, skolas vēsturi, sasniegumiem, utt.

   Bukleta maketa autore - Jolanta Grosberga-Gernere, teksta autores - Tatjana Trušele, Inese Damula, karikatūras zīmēja - Agija Jēgere, informācija un fotogrāfijas ņemtas no skolas arhīva.

Skolas bukletu vari apskatīt šeit!

 

Draugi

marupeuzdevumi

skolas

E-klase

 e-klase