Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupu

(Viskalnu ielā 3, Tīraine, Mārupes novads)

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms) 3-7 gadīgiem izglītojamiem 2018./2019. mācību gadam

Dienas gaitas aktivitātes

”Taurenīši”

3-4 gadīgie

„Bitītes”

4-5 gadīgie

„Gliemezīši”

5-6 gadīgie

„Spārītes”

5-6 gadīgie

”Mārītes”

6-7 gadīgie

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs

7.00-7.45

7.00-7.45

7.00-7.45

8.00-8.20

7.00-7.45

Gatavošanās rīta vingrošanai, rīta vingrošana

7.45-8.00

7.45-8.00

7.45-8.00

8.20-8.30

7.45-8.00

Rotaļas, vērojumi, sarunas, saimnieciskais darbs, darbs dabā

8.00-8.30

8.00-8.30

8.00-8.30

 

8.00-8.30

Gatavošanās brokastīm, brokastis

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Rotaļas, darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

Rotaļnodarbības, kustību rotaļas u.c., rotaļas pēc bērna izvēles,

frontāli un apakšgrupāmstarp tām paredzot starplaikus

Ped. spec. individuālais darbs ar bērniem

Pastaiga, vērojumi, kustību rotaļas

9.00-12.00

9.00-12.10

9.00-12.25

 

9.00-12.00

9.00-12.30

Gatavošanās pusdienām, pusdienas

12.00-12.40

12.10-12.45

12.25-12.50

12.25-12.50

12.30-12.50

Gatavošanās atpūtai, atpūta

12.40-15.00

12.45-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Rotaļas, individuālais darbs, vērojumi

Ped. spec. individuālais darbs ar bērniem

15.00-15.30

15.00-15.40

15.00-15.50

15.00-15.50

15.00-16.00

Gatavošanās launagam, launags

15.30-16.00

15.40-16.00

15.50-16.10

15.50-16.10

16.00-16.15

Rotaļas, individuālais darbs, vērojumi, sarunas

16.00-16.25

16.00-16.25

16.10-16.25

16.10-

16.15-16.25

Rotaļnodarbība vai bērnu patstāvīgā darbība interešu centros Ped.spec.individuālais darbs ar bērniem.

Tematiskie pasākumi

16.25-16.50

16.25-16.55

16.25-16.55

       -16.55

16.25-16.55

Gatavošanās pastaigai

16.50-17.20

16.55-17.15

16.55-17.10

16.55-17.10

16.55-17.10

Pastaiga, sarunas ar vecākiem

17.20-19.00

17.15-19.00

17.10-19.00

17.10-18.00

17.10-19.00

Draugi

marupeuzdevumi

skolas