Jaunākās aktualitātes

"Skolotāja E-lāde 2014"

     Varam lepoties ar mūsu skolas skolotājas S.Nastajas sasniegumiem konkursā "Skolotāja E-lāde 2014", konkursā viņa ieguva 1.vietu.

     Šo konkursu rīko AS "datorzinību centrs" un SIA "Microsoft Latvia". Skolotājiem ir iespēja konkursa ietvaros demonstrēt savu inovatīvo, radošo pieeju jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā un digitālo mācību materiālu izstrādē skolēniem.

     Skolotāja piedāvāja integrēto mācību materiālu latviešu valodā un dabaszinībās "Sēnes".

     Paldies skolotājai S.Nastajai par integrētu, aizraujošu un mūsdienīgu mācību materiālu gatavošanu!

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase