Jaunākās aktualitātes

3. klases dodas uz "Smieklu sasaukšanos"!

    27.novembrī 3. klases devās uz Valmieras Drāmas teātra izrādi "Smieklu sasaukšanās".

   Pirms teātra izrādes apmeklējuma skolēni latviešu valodas un klases stundās iepazinās ar dzejnieces Ineses Zanderes, Renāra Kaupera daiļradi. Skolēni latviešu valodas stundās iepazinās ar daiļliteratūras žanriem, precīzāk, lugu. Bērni izrādīja ļoti lielu vēlmi noskatīties šo izrādi. Pirms izrādes tika veiktas pārrunas par to, kas izrādē būs skatāms. Kuram bērnam gan negribētos redzēt piedzīvojumus spogulī un sapnī, apēstās konfektes, daudzstāvu nama kāpnes un Kreica kungu, ejampantus un lecampantus, sarunas un prātošanu - dziedot, lecot, spēlējot, kur visa pamatā ir mūziķa Renāra Kaupera dziesmas bērniem "Sasauc smieklus izklīdušus" ar Latvijā iemīļotās dzejnieces Ineses Zanderes stāstiem? Šis kopdarbs izdzēš robežu starp bērnu un pieaugušo pasauli, kur lielo un mazo smiekli saplūst vienā veselumā, lai bērni var sajusties lielāki un nopietnāki, bet pieaugušajiem ir atļauts būt maziem.

 

   Pasākuma pievienotā vērtība ir tāda, ka skolēni varēja savas latviešu valodas un klases stundās gūtās zināšanas pielietot, analizējot teātra izrādi. Skolēni papildināja savas zināšanas par literatūras žanriem un izcilām Latvijas personībām, un iepazina citu Vidzemes kultūras pilsētu. 

 

   Skolēniem ir priekšstats par to, kā kompetenču izglītību var iekļaut ikdienas mācību procesā, dramatizējot dažādus daiļliteratūras žanrus. Vislielākais ieguvums ir skolēnu vēlme apmeklēt arī citas bērnu izrādes.

 

SMIEKLU SASAUKŠANĀS

 

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase