Jaunākās aktualitātes

Izmaiņas Mārupes Valsts ģimnāzijas autobusa kursēšanas laikos 14.01.2020.

No rīta  - bez izmaiņām.

 

Pēcpusdienā no skolas:

14:10 – Nr.1 (viens autobuss) – bez izmaiņām, Nr.2 (viens autobuss) – bez izmaiņām;

15:00 - Nr.1 (viens autobuss) – bez izmaņām, Nr.2 (divi autobusi).

15:50  - Nr.1 nekursē, Nr.2 nekursē;

16:40 – Nr.2 (viens autobuss) – bez izmaņām;

(16:20 no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz MVĢ).

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase