Jaunākās aktualitātes

Mācību procesa norise, sākot no 01.09.2020.

Mācību process Mārupes pamatskolā no 2020.gada 1.septembra tiek organizēts klātienē (IZM izstrādātais A modelis). Skolā īpaši jāievēro dažādi piesardzības pasākumi, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību. 

  • Kārtību, kādā Mārupes pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai skatīt šeit.
  • Kārtību, kādā Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupās tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai skatīt šeit. 
  • Kārtību par bērnu likumisko pārstāvju un citu personu uzturēšanos pirmsskolas grupu telpās Covid-19 laikā skatīt šeit. 
  • Rīkojumu Par personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem pirmsskolas grupās Covid-19 laikā skatīt šeit. 

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase