Apstiprināts ar direktores 2020.gada 1.septembra rīkojumu Nr.13/1-9/66

Stundu saraksts 1. – 4.klasēm (21015811)

2020./2021. m.g. (ar 01.09.2020.)

Stunda

p. k.

Diena

Klase

1.d

3.b

4.a

1.

Pirmdiena

Sports*

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

3.

Dizains**

Sociālās zinības

Matemātika

4.

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

5.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Sports*

6.

     

1.

Otrdiena

Matemātika

---------------

Angļu valoda

2.

Matemātika

----------------

Angļu valoda

3.

Latviešu valoda

Matemātika

Vizuālā māksla

4.

Latviešu valoda

Matemātika

Vizuālā māksla

5.

Sociālās zinības

Mājturība***

Matemātika

6.

 

Mājturība***

Datorika

1.

Trešdiena

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Sports*

2.

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Latviešu valoda

3.

Sports*

Latviešu valoda

Dizains**

4.

Matemātika

Sports

Dizains**

5.

 

Latviešu valoda

Dizains**

6.

   

Mūzika

1.

Ceturtdiena

Latviešu valoda

Mūzika

Dabaszinības

2.

Latviešu valoda

Mūzika

Dabaszinības

3.

Mūzika

Matemātika

Latviešu valoda

4.

Mūzika

Matemātika

Matemātika

5.

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

6.

 

Dabaszinības

 

1.

Piektdiena

Dabaszinības

Klases stunda

Literatūra

2.

Dabaszinības

Ētika/Kristīgā m.

Latviešu valoda

3.

Dizains**

Latviešu valoda

Latviešu valoda

4.

Klases stunda

Latviešu valoda

Sports*

5.

 

Vizuālā māksla

Klases stunda

6.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sports un veselība

**Dizains un tehnoloģijas

*** Mājturība un tehnoloģijas

 

Apstiprināts ar direktores 2020.gada 1.septembra rīkojumu Nr.13/1-9/66

Stundu saraksts 5. – 9.klasēm (21015811)

2020./2021. m.g. (ar 01.09.2020.)

 

Stunda

p. k.

Diena

Klase

5.a

5.d

8.b

9.a

1.

Pirmdiena

---------

---------

Latviešu valoda

Latviešu valoda

2.

Dabaszinības

---------

Latviešu valoda

Latviešu valoda

3.

Klases stunda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

4.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

5.

Matemātika

Matemātika

Klases stunda

Ģeogrāfija

6.

Sports

Literatūra

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

7.

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Dabaszinības

8.

   

Dabaszinības

Dabaszinības

1.

Otrdiena

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

Literatūra

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

Literatūra

3.

Mājturība*

Mājturība*

Matemātika

Matemātika

4.

Mājturība*

Mājturība*

Matemātika

Matemātika

5.

Mūzika

Matemātika

Mājturība*

Mājturība*

6.

Mūzika

Sports

Mājturība*

Mājturība*

7.

   

Sociālās zinības

Sociālās zinības

8.

   

Sports

Sports

1.

Trešdiena

---------

Matemātika

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

2.

---------

Matemātika

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

3.

Mājturība*

Mājturība*

Matemātika

Matemātika

4.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

5.

Literatūra

Literatūra

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

6.

Matemātika

Informātika

Mājturība*

Mājturība*

7.

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Mājturība*

Mājturība*

1.

Ceturtdiena

Mājturība*

Vizuālā māksla

Sports

Sports

2.

Mājturība*

Sports

Mūzika

Mūzika

3.

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

4.

Informātika

Angļu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

5.

Matemātika

Mājturība*

Ģeogrāfija

Klases stunda

6.

Sociālās zinības

Mājturība*

Matemātika

Matemātika

7.

       

1.

Piektdiena

Sports

Mūzika

Dabaszinības

Dabaszinības

2.

Matemātika

Mūzika

Dabaszinības

Dabaszinības

3.

Angļu valoda

Klases stunda

Mājturība*

Mājturība*

4.

Angļu valoda

Sociālās zinības

Mājturība*

Mājturība*

5.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mājturība*

Mājturība*

6.

Literatūra

 

Mājturība*

Mājturība*

7.

       

* Mājturība un tehnoloģijas

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase