Skolas psiholoģes - Kristīne Caturova, Evita Štāla
Speciālās izglītības pedagogi - Agija Jēgere, Singa Vītola
Logopēdi - Ivita Petuhova, Santa Gabranova
Medmāsa - Aina Kokoreviča