Skolas vadība

Skolas direktore - Sigita Sakoviča

Direktora vietniece izglītības jomā (DVIJ) sākumskolas posmā - Solvita Jakubovska

Direktora vietnieks izglītības jomā (DVIJ) pamatskolas posmā - Kristaps Purviņš

Direktora vietniece audzināšanas jomā (DVAD) - Jekaterina Kagane

Direktora vietniece audzināšanas jomā (DVAD) - Oksana Tumulāne

Direktora vietniece saimnieciskajā jomā (DVSD) - Inga Jātniece

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā (DVPIJ) - Diāna Kravale

 

Mārupes pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2020./2021.m.g.

Alferenkova Olga

matemātika

Ančupāne Ilona

sākumskola, 2.a klases audzinātāja

Andruce Aija

matemātika, 5.c klases audzinātāja

Arzaņājeva Santa

latviešu valoda un literatūra, 9.b klases audzinātāja

Balode Inese

sports

Bērziņa Aija

sākumskola, 1.c klases audzinātāja

Birže Elita

datorika, 7.a klases audzinātāja

Bite Inga

sākumskola, 4.b klases audzinātāja

Butnāre Kristīne

angļu valoda, 5.a klases audzinātāja

Caturova Kristīne

izglītības psihologs

Dambīte Sintija

sākumskola, 2.c klases audzinātāja, 6.c klases audzinātāja

Damula Inese

sākumskola, 4.c klases audzinātāja

Feoktistova Elizabete

krievu valoda

Gabranova Santa

logopēds

Goda Raimonda

latviešu valoda un literatūra

Godiņa Iveta

kristīgā mācība

Grēniņa Rūta

sākumskola, angļu valoda, 2.d klases audzinātāja

Grinberga Andra

sākumskola, 3.c klases audzinātāja

Jakubovska Solvita

direktora vietniece izglītības jomā (DVIJ)

Jēgere Agija

speciālais pedagogs

Kagane Jekaterina

direktora vietniece audzināšanas darbā (DVAD), matemātika, 8.a klases audzinātāja

Kaijaka Diāna

vizuālā māksla

Kaļinka Laura

bibliotekāre

Kisiele Līga

latviešu valoda un literatūra, pagarinātās dienas grupa

Kokorevičs Agris

sports

Kravale Elīna

angļu valoda

Krieviņa Daiga

fizika, ķīmija

Laiveniece Diāna

pagarinātās dienas grupa

Lēmane Agita

sākumskola, 1.d klases audzinātāja

Lēnerte Regīna

sākumskola, 3.b klases audzinātāja

Livča Ruta

pagarinātās dienas grupa

Matīsa Maija

vizuālā māksla

Mazure Kristīne

mūzika, 5.d klases audzinātāja

Mellakaula Antra

sākumskola, 3.a klases audzinātāja

Miķelsone Māra

latviešu valoda un literatūra

Mora Dace

bibliotekāre

Namsone Santa

angļu valoda

Nastaja Sandra

sākumskola, ģeogrāfija, 1.b klases audzinātāja, 5.b klases audzinātāja

Ozoliņa Agrita

mūzika

Ozoliņa Dace

sports

Ozoliņa-Lase Kristīne

angļu valoda

Petročenko Zoja

informātika un datorika

Petrova Raisa

krievu valoda

Petuhova Ivita

logopēds

Plakane Guna

Latvijas un pasaules vēsture

Pumpura Iveta

speciālais pedagogs

Purviņš Kristaps

direktora vietnieks izglītības jomā (DVIJ), matemātika, inženierzinības, 7.b klases audzinātājs, 8.b klases audzinātājs

Rudzīte Monta

sākumskola, 4.a klases audzinātāja

Rumbeniece Lāsma

sākumskola, 1.e klases audzinātāja

Sakoviča Sigita

direktore

Setkovska Vivita

dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, 6.a klases audzinātāja

Sīle Inese

sākumskola, 1.a klases audzinātāja

Stepakina Margarita

pagarinātās dienas grupa

Strazdiņa Silga

tautas dejas

Špons Ainārs

mājturība un tehnoloģijas

Štāla Evita

izglītības psihologs

Šteinberga Iveta

mājturība un tehnoloģijas

Tālberga Laura

mūzika, teātra māksla

Trušele Tatjana

pagarinātās dienas grupa

Tumulāne Oksana

direktora vietniece audzināšanas darbā (DVAD), sākumskola, 2.b klases audzinātāja

Vestfāle Līga

vācu valoda

Vītola Singa

speciālais pedagogs

Voronova Olga

sociālās zinības

Zemīte Ilze

vācu valoda, 6.b klases audzinātāja

Ziediņa Viktorija

angļu valoda, 9.a klases audzinātāja

 

Pagarinātās dienas grupas skolotājas

Tatjana Trušele, Margarita Stepakina, Antra Mellakaula, Inese Sīle, Inese Damula, Regīna Lēnerte, Ilona Ančupāne, Inga Bite, Agita Lēmane, Zane Mališeva, Silvija Upīte, Ruta Livča

PII skolotājas

Daiga Mūrniece, Zane Eihe, Zane Kalve, Evija Grīnvalde, Iveta Putniņa, Madara Liepiņa, Ilona Magiča, Sandra Vīksne, Dina Voroncova

PII sporta skolotāja

Aija Rutkovska

PII mūzikas skolotāja

Kaiva Gaigala

PII logopēde

Santa Putnāne

PII skolotāju palīgi

Gunta Lukjanska, Sandra Kuprijanova, Jeļena Gaidele-Brečka, Olga Rutkovska, Neonilla Bužinska

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase