Skolas vadības komanda

Direktors - Kristaps Purviņš

Direktora vietnieks izglītības jomā (DVIJ) - Solvita Jakubovska

Direktora vietnieks speciālās izglītības jomā (DVSIJ) - Envija Brūdere

Direktora vietnieks audzināšanas jomā (DVAD) - Kristīne Mazure

Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā (DVSD) - Inga Jātniece

Direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jomā (DVPIJ) - Diāna Kravale

Metodiskā darba organizators - Elita Birže

 

Mārupes pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2022./2023.m.g.

Uzvārds Vārds Priekšmets Audzināmā klase
Adītāja Rēzija Vizuālā māksla  
Alferenkova Olga Matemātika 7.a
Ančupāne Ilona Sākumskola 4.a
Andruce Aija Matemātika 7.c
Arzaņājeva Santa Latviešu valoda un literatūra  
Āboltiņa Kristīne Speciālais pedagogs  
Balode Inese Sports un veselība  
Bērziņa Aija Sākumskola 3.c
Birže Elita Datorika 9.a
Bite Inga Sākumskola 4.d
Brūdere Envija Direktora vietnieks speciālās izglītības jomā  
Caturova Kristīne Izglītības psihologs  
Dambīte Sintija Sākumskola 4.c, 8.c
Damula Inese Sākumskola 2.c
Done Inese Matemātika  
Dreimane Vilma Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Feoktistova Elizabete Krievu valoda  
Freimane Agnese Sākumskola 1.a
Gabranova Santa Logopēds  
Gabrāne Laura Sākumskola 2.e
Goda Raimonda Latviešu valoda un literatūra 5.a
Godiņa Iveta Kristīgā mācība  
Grinberga Andra Sākumskola 1.c
Jakubovska Solvita Direktora vietnieks izglītības jomā  
Jansone Lelde Speciālais pedagogs  
Janukoviča Agnese Latvijas un pasaules vēsture  
Jātniece Inga Direktora vietnieks saimniecības jomā 5.c
Kalve Zane Sākumskola 2.b
Kaļinka Laura Bibliotekāre  
Kirilova Dana Sports un veselība  
Kisiele Līga Latviešu valoda un literatūra  
Klincārs Mārtiņš Interešu izglītība  
Kokorevičs Agris Sports un veselība  
Krieviņa Daiga Fizika, ķīmija  
Kristholde Liene Sākumskola 3.e
Krūmiņš Valdis Ģeogrāfija  
Ķerane Renāte Angļu valoda  
Laiveniece Diāna Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Leimane Eva Mūzika  
Lēmane Agita Sākumskola 3.d
Lēnerte Regīna Sākumskola 1.b
Livča Ruta Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Ļeškeviča Tatjana Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Matīsa Maija Vizuālā māksla  
Mazure Kristīne direktora vietnieks audzināšanas darbā  
Mihailova Laura Sākumskola 1.f
Mora Dace Bibliotekāre  
Morgunova Jūlija Datorika  
Terentjeva Santa Angļu valoda 5.b
Nastaja Sandra Sākumskola 3.b, 7.b
Nazarova Jūlija Angļu valoda  
Ņeverovska Ināra Sākumskola 1.e
Oškalne Vineta Izglītības psihologs  
Ozoliņa Agrita Mūzika 7.d
Ozoliņa Dace Sports un veselība  
Ozoliņa-Lase Kristīne Angļu valoda 6.c
Petročenko Zoja Datorika  
Petrova Raisa Krievu valoda  
Petuhova Ivita Logopēds  
Pumpura Iveta Speciālais pedagogs  
Pupure Sandra Sociālās zinības   
Purviņš Kristaps Direktors, matemātika 9.b
Rudzīte Monta Sākumskola 2.a
Setkovska Vivita Bioloģija 8.a
Sīle Inese Sākumskola 3.a
Slišāne Sandra Pedagogs-karjeras konsultants  
Stepakina Margarita Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Bužinska Silga Sākumskola 1.d
Šnevele Anna Speciālais pedagogs  
Špons Ainārs Dizains un tehnoloģijas  
Štāle Aiga Speciālais pedagogs  
Šteinberga Iveta Dizains un tehnoloģijas 6.b
Tālberga Laura Mūzika, teātra māksla  
Tumulāne Oksana Sākumskola 4.b
Upīte Silvija Montesori pedagogs  
Vestfāle Līga Vācu valoda  
Vēvere Sigita Sociālais pedagogs  
Vilaua Ieva Speciālais pedagogs  
Zaharova Aļesja Pagarinātās dienas grupas skolotājs  
Zemīte Ilze Vācu valoda 8.b
Ziediņa Viktorija Angļu valoda 6.a
Straume Keita Interešu izglītība   
Zēberga Laura Sākumskola 2.d

 

PII skolotājas Daiga Mūrniece, Evija Grīnvalde, Iveta Putniņa, Oksana Jarjomenko, Ieva Urtāne, Sandra Vīksne, Dina Voroncova, Inga Bramberga, Aija Ancāne

PII sporta skolotāja Aija Rutkovska

PII mūzikas skolotāja Kaiva Gaigala

PII logopēde Santa Putnāne

PII skolotāju palīgi Gunta Lukjanska, Sandra Kuprijanova, Jeļena Gaidele-Brečka, Olga Rutkovska, Neonilla Bužinska

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase