Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2021.gada 31.augustam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Mūsu KI lapa - https://www.facebook.com/marupespamatskolaKI/

Karjeras izglītībā vai "Kāpēc man tas jāmācās?" - https://youtu.be/ATbkazC4JcI

 

Viktorija Ziediņa (KI konsultante). Pieteikšanās individuālajam konsultācijām: e-klases e-pasts. 


 

 

Mūsdienu skolotāja zināšanas veido nākotnes cilvēku jeb Erasmus+ programmas projekts Mārupes pamatskolā

Lidzfinanse Erasmus progr logo

Mārupes pamatskolā laika periodā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada decembrim tiks realizēts projekts “Mūsdienīgu skolotāju zināšanas veido nākotnes cilvēku” ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansējumu 22 266,00 € apjomā. Projekta nr. 2018-1-LV01-KA101-046870. Projekta vadītaja Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča, projekta koordinatore - Daiga Krieviņa.

 

Projekta ietvaros desmit dažādu jomu skolotāji no Mārupes pamatskolas sākumskolas un pamatskolas dosies uz pieciem dažādiem skolotāju kursiem Portugālē un Slovēnijā. Galvenais projekta mērķis ir dot iespēju skolotājiem no Mārupes pamatskolas gūt pieredzi un zināšanas daudzpusīgu, internacionālu mācību metožu piedāvājumā Eiropā, kā arī ieskatu starptautiskā skolotāju sadarbības modelī un svešvalodu apguvē, lai pēc mobilitātes veidotu novatoru mācību procesa pieeju mācību stundās un dalītos ar citiem skolotājiem Latvijā kursu/semināru/meistarklašu ietvaros. Nozīmīgi, ka katrs skolotāju kolektīvs pēc atgriešanās no mobilitātes, Mārupes pamatskolā novadīs vismaz vienu eTwinning platformā izveidotu starptautisku projektu, kurā tiks iesaistīti skolēni no Mārupes pamatskolas un vismaz vienas citas Eiropas valsts skolas, kopskaitā paredzēti vismaz pieci šādi projekti. Tas ir nozīmīgs ieguldījums skolēnu mācību vides internacionalizēšanas procesā.

 

Kursos skolotāji apgūs tādas kompetences un prasmes, kuras Latvijā šobrīd ir ļoti aktuālas: Latvijas izglītības sistēmā maz pielietotas radošās domāšanas metodes, jaunas metodes kā strādāt ar iekļaujošās izglītības skolēniem un viņu vecākiem, kā veicināt sadarbību starp iekļaujošās izglītības un pamatizglītības skolēniem, kā veidot pozitīvu, vienotu komunikāciju un darba stilu starp visiem skolas skolotājiem un izglītojamajiem, kā izmantot IKT, lai mācītu, kā mācīties ar IKT starpniecību un īpaša uzmanība tiks pievērsta arī karjeras izglītības metodikai kā mācīšanās motivācijas rīkam sākumskolas un pamatskolas līmenī Eiropas skolās.

 

Pēc projekta beigām tiek prognozēts, ka Mārupes pamatskolā būs izveidojies iekšējais skolotāju sadarbības tīkls, kā arī veidosies skolotāju sadarbības komandas Pierīgas skolu vidū, un būs izveidojušies kontakti ar citām skolām Eiropā, kas nodrošinās veiksmīgu novatoru metožu apmaiņu un pilnveidošanu mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. Kā iespējamais sasniedzamais rezultāts tiek izvirzīts arī izglītojamo iesaiste starptautiskos projektos eTwinning vidē un iespējamos apmaiņas braucienos turpmākajā skolas attīstības posmā.

 

Kursa "Jā, es varu: speciālās vajadzības un iekļaujošā izglītība" apraksts pieejams šeit. 

Kursa "Radošās mācīšanās un domāšanas metodes" apraksts pieejams šeit. 

Prezentācija par projektu pieejama šeit. 

 

Vairāk informācijas par projektu var iegūt sazinoties ar projekta koordinatori Daigu Krieviņu, t. 25968381

 

 

 

 

Mūsu skola šogad (2017./2018.m.g.) piedalās 3 Eiropas projektos:

 

1.        Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – karjeras konsultants, karjeras izglītības pasākumi;

 

2.        Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – izaugsmes klase, pagarinātās dienas grupa 5.-9.klašu izglītojamajiem;

 

3.        Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/032 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” – nodarbības skolēniem gan skolā, gan pirmsskolā par veselības veicināšanas tēmām (veselīgu uzturu, garīgo veselību, u.c.), nometnes (pirmā nometne sākumskolas skolēniem tiks organizēta rudens brīvlaikā, tā būs skolēniem bezmaksas).

 

 

 

 Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Mūsu KI lapa - https://www.facebook.com/marupespamatskolaKI/

 

Viktorija Ziediņa(KI konsultante)

 

 

 Lepojamies ar mūsu skolotājām Māru Rābanti un Daigu Krieviņu!!!

  • Mārupes skolotāji pārstāv Latviju Eiropas festivālā “Zinātne uz skatuves”

    07.07.2017.

 

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam jau desmito reizi notika viens no lielākajiem izglītības pasākumiem Eiropas dabaszinātņu skolotājiem – festivāls „Zinātne uz skatuves”, kura devīze ir: „Veidojam dabaszinātņu izglītības nākotni”. Festivālā piedalījās arī skolotājas no Mārupes pamatskolas.


Šogad Ungārijas pilsētā Debrecenā aptuveni 450 dabaszinātņu skolotāji no 30 valstīm, tostarp Latvijas, piedalījās festivālā, lai dalītos ar inovatīvām mācību idejām, demonstrētu tās stendos, semināros, uz skatuves, tādējādi sekmējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Festivālā Debrecenā Latviju pārstāvēja pieci pedagogi, arī Daiga Kalniņa un Māra Rābante no Mārupes pamatskolas. Jāpiebilst, ka pagājušā gada nacionālā konkursa uzvarētājas Daiga Kalniņa un Māra Rābante ne tikai dalījās pieredzē, kā interesantā veidā skolēniem mācīt dabaszinātnes, veikt eksperimentus, iesaistot šajā procesā gan skolēnus, gan vecākus, bet savas idejas par Zinātņu nakts organizēšanu demonstrēja arī uz festivāla lielās skatuves. Šīs tiesības tika iegūtas sīvā konkurencē ar pārējo Eiropas valstu kolēģiem.

Festivāla laikā skolotājiem bija iespēja ne tikai iepazīstināt ar savu pieredzi, prezentējot to stendā, bet arī uzzināt kā strādā dabaszinātņu skolotāji citās valstīs, piedalīties semināros, kurus vadīja festivāla dalībnieki, kā arī vērot citu valstu prezentācijas uz skatuves. Pedagogi atzīst, ka tā ir bijusi lieliska iespēja, lai dibinātu kontaktus ar citu valstu skolotājiem un veidotu sadarbību nākotnē.

Festivāls Eiropas valstu dabaszinātņu skolotājiem tiek rīkots reizi divos gados. Iepriekšējos gados tie notikuši Berlīnē, Kopenhāgenā, Frankfurtē pie Odras un Šļubicē, kā arī Londonā. Nākamais festivāls tiek plānots 2019. gadā. Tiesības pārstāvēt valsti skolotāji iegūst, piedaloties nacionālajos atlases konkursos. 
“Zinātne uz skatuves” sākās kā Eiropas Savienības iniciatīva, kuru kopš 2007. gada turpina Eiropas valstu radošie dabaszinību skolotāji. Šajā sabiedriskajā organizācijā apvienojušies ap 100 000 skolotāju no 30 valstīm. Pedagogi izstrādā mācību materiālus, dalās pieredzē, meklē veidus kā zinātni padarīt pieejamu un interesantu ikvienam. 
Organizācijas galvenais atbalstītājs – Vācijas Metālapstrādes un elektrotehnikas nozaru darba devēju apvienība (GESAMTMETALL).

Muzizglitibas_programma

 
 Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius projekta "Ceļā uz iekļaujošu izglītību" ietvaros
     Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, 2012.gada oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa, tai skaitā mūsu skolas direktore Sigita Sakoviča, DVIJ Solvita Jakubovska un un angļu valodas skolotāja Viktorija Ziediņa, devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs.
     Šajā projektā piedalās Mārupes novada Dome, Mārupes pamatskola, Jaunmārupes sākumskola, Dienas centrs "Švarcenieki", Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde, Ekrem Cetin pamatskola, Toki pamatskola un Kilis speciālā sporta, jauniešu un sporta klubu asociācija.
 
 
 
 
 

 

 

     Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiks izzināta sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar mācību grūtībām. Projekta partneri dalīsies zināšanās un pieredzē par skolu attīstības un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību kvalitātes pārraudzības sistēmu.  Projekta ietvaros tiks organizēti semināri, kā arī tiks izstrādāts informatīvais buklets, kurā tiks iekļauti labas prakses piemēri un cita noderīga informācija iekļaujošas izglītības jomā.

    Plānots, ka ar tā palīdzību tiks uzrunātas izglītības iestādes, sociālie dienesti un sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekļaujošajā izglītībā.

     Projekta ietvaros plānotas 24 mobilitātes no Latvijas uz Turciju un 24 mobilitātes no Turcijas uz Latviju.

     Projekta kopējais finansējums ir EUR 26270,00. No Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem paredzētais kopējais projekta finansējums ir EUR 24 502,50, savukārt Mārupes novada Domes līdzfinansējums - EUR 1767,50.

 

Informācija par šo projektu ir arī Mārupes novada mājas lapā:           

http://www.marupe.lv/pieredzes-apmainas-vizite-turcija/

 

 Izstāde Mārupes pamatskolā Comenius projekta “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros

     Mūsu skola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā "Ceļā uz iekļaujošu izglītību” („Towards Inclusive Education”), kurš ilgs līdz 2014.gada 31.jūlijam.

     Projekta ietvaros 3  skolas pārstāves: direktore Sigita Sakoviča, DVIJ Solvita Jakubovska un angļu valodas skolotāja Viktorija Ziediņa, 2012.gada oktobrī viesojās Turcijas pilsētā Kiilis, lai tur iepazītos ar Turcijas izglītības sistēmu, akcentējot izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

    Mūsu skola šajā projektā iesaistījās, jo ir uzsākusi iekļaujošo izglītību, tas ir, divu speciālās izglītības programmu īstenošanu.

    2012.gada maija beigās Turcijas delegācija viesojās Mārupes novadā tai skaitā arī mūsu skolā.

    Pēc vizītes Turcijā, apkopota, izanalizēta iegūtā informācija un izveidota izstāde, kurā skolas skolēni un viesi var iepazīties ar projekta partnerskolām un darbu, kas saistīts ar iekļaujošās izglītības aktivitātēm Kilis pilsētā.

    Izstāde ir apskatāma skolas foajē  (blakus kausu skapim).

Tiraines_izstade_1

 
 

 

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase