Misija
Lai katram bērnam, kas mācās mūsu skolā, patīk mācīties un ir iespēja attīstīt savus talantus. 
Mēs nodrošinām drošu un draudzīgu vidi, vispusīgu un mūsdienīgu izglītību, lai sagatavotu bērnus tālākai dzīvei un izglītībai.  

 

Vīzija

Skola, kas atrod talantu katrā skolēnā un palīdz tam uzplaukt. 

 

Vērtības 

Zinātkāre | Izaugsme | Atvērtība | Cieņa | Atbildība | Ģimeniskums

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens.

 

Mārupes pamatskolas himna

 

Tev ir simtiem iespēju šodien...

 


Vārdi K. Apšukrūma

Melodija A. Egle 

Tev ir simtiem iespēju šodien
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs, 
kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.

Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.

Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.

 

 

Draugi

marupeuzdevumi