Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar skolas pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās reglamentu, kuru izstrādā skolēnu padome, saskaņojot ar skolas direktoru.

Mūsu skolas Skolēnu padomei nav sava priekšsēdētāja, jo galvenais priekšnoteikums dalībai padomē ir vēlme skolas ikdienu darīt krāsaināku, jautrāku, interesantāku, KATRS SKOLĒNU PADOMES DALĪBNIEKS IR GALVENAIS.

 

Mārupes novada jauniešu gaitām līdzi var sekot šeit - www.jaunatnemarupe.lv